İmbat Madencilik’te sendikal baskıya son!

İmbat Maden Ocağında Türkiye Maden İş Sendikası, kendisine üye olmayan işçilerin isimlerini belirleyerek bugüne kadar kendisinin yaptığı gibi, işverenin de maden işçisi arkadaşlarımızın üzerinde kurduğu baskısını arttırmaya çalışmaktadır. Bu sarı sendikaya üye olmamış arkadaşlarımıza karşı işveren ve sarı sendika tarafından yoğun baskılar başlamış ve çalışma özgürlükleri, sendikal özgürlükleri, örgütlenme ve herhangi bir sendikaya üye olmama hakkı ihlal edilmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanında, her maden ocağında haykırdığımız gibi Soma İmbat Maden Ocağı’nda Türkiye Maden İş’e üye olmayan işçi arkadaşlarımıza yapılan bu baskılara karşı sessiz kalmayacağımızı bir kez daha buradan duyuruyoruz.

Anayasa’nın 51. maddesi “Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” şeklinde açık ve net şekilde İmbat Maden Ocağı’ndaki bu uygulamanın Anayasa’yı ihlal ettiğini göstermektedir.

Sendikalar Kanunu 25. madde “İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” diyerek Anayasa’ya paralel bir şekilde sendikal özgürlüğü güvence altına almıştır. Sendikal özgürlükler İş Kanunu ve sair mevzuat ile de koruma altına alınmıştır.

TCK 118. madde kapsamında da bu özgürlüğün hukuka aykırı şekilde engellenmesi suç sayılmıştır ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.

Bağımsız Maden İş Sendikası olarak işçilerin en temel özgürlüğü olan sendikal özgürlüğüne ket vuran, Anayasa tarafından korunmuş olan bu özgürlüğü ihlal eden ve hatta TCK kapsamında suç sayılan bu uygulama karşısında işvereni ve sendikayı uyarıyoruz ve bu uygulamayı derhal sonlandırmasını aksi halde Bağımsız Maden İş Sendikası olarak gerekli bütün hukuki yolları kullanacağımızı, bu uygulama karşısında meşru her yolla duracağımızı ve ne patronun ne de sarı sendikanın madenci kardeşlerimizin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi buradan bütün kamuoyuna söylüyoruz.

İmbat Madencilik Yönetimi’ni bu hukuka aykırı ve suç teşkil eden uygulamayı derhal sonlandırmaya, bu uygulamayı yapanlar hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna ve maden işçilerine saygıyla duyurulur.

Bir kere daha belirtmek isteriz ki maden patronları ve sarı işveren sendikası Türkiye Maden İş Sendikası, defaten denediği, özellikle içimizden birilerini korkutmak, çeşitli çıkar ilişkileri kurmak doğrultusunda sürekli bir çaba içeresindedir. Sendikamız işçi sınıfının dolayısı ile maden işçilerinin söz ve karar sahibi olduğu sözünü ve kararlarını ortak iradesine dayandırdığı bir sınıf örgütüdür. Sermayenin ve sarı sendikanın her türlü ayak oyunlarını boşa çıkartacak örgütlü gücü vardır. Kamuoyuna ve maden işçilerine saygıyla duyurulur.

Bağımsız Maden İş Yönetim Kurulu