İmbat A.Ş’nin yapmış olduğu hukuksuz broşür dağıtma yasağına dair açıklamamız

İmbat A.Ş. yönetimi tarafından Manisa Valiliği’nin 2020/103 sayılı kararına atıf yapılarak servislerde ve işletmelerde resmi makamların ve şirketin izni olmadan herhangi bir broşür vb. dağıtılamayacağı ifade edilmiştir.

Manisa Valiliği’nin aldığı karar ile sendika faaliyetlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir. 2020/103 sayılı genelge pandemi nedeniyle açık alanlarda ilan vb. dağıtımına yasak getirmiştir. Pandemi nedeniyle çıkartılan bir genelgenin hukuka aykırı bir şekilde sendika faaliyetlerimizi engellemeye yönelik kullanılması kötü niyetli bir uygulamadır.

Genelge yalnızca açık alanlarda bildiri dağıtımına yasak getirmiş olup mola saatlerinde iş yerlerinde, servislerde dağıtımına yönelik herhangi bir kısıtlama getirmemekte, genelge kapsamına girmemektedir.

İşçilerin mola saatleri, çalışma saatlerinin dışında servislerde broşür dağıtımı ve sendikal faaliyette bulunması 6356 Sayılı Kanunu’nun 25/3. Maddesi ile güvence altına alınmış olup herhangi bir yasak kapsamında değildir. Yukarıda belirttiğimiz üzere İmbat A.Ş. yönetimi tarafından asılan yazıların kaldırılması ve sendika üyelerimizin sendikal faaliyet yaptığı gerekçesi ile herhangi bir baskıya maruz bırakılmamasını, üyelerimizin sendika broşürü dağıtma gibi en temel faaliyetlerini engellenmeye devam edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.