İmbat Madencilik’te baskıya, ayrımcılığa ve hukuksuz yevmiye cezalarına son!

İmbat Madencilik A.Ş’de amirler tarafından yapılan baskıya, mobbinge, ayrımcılığa ve hukuksuz yevmiye cezalarına dair açıklamamızdır.

İmbat Madeni’nde 3 vardiya toplam 4500’e yakın işçi çalışmaktadır. Uzun yıllardır ilgili madene bağlı bazı amirler ve bazı mühendisler tarafından yoğun bir baskı söz konusudur. İşçilere insanlık onuruna aykırı bir şekilde, yoğun hakaretler içeren, küfür seviyesini bulan sözler bu amirler tarafından yöneltilmektedir. Aynı iş yerinde çalışıp amirlik yapmanın yolunu madenciler üzerinde baskı yaratmak olarak gören, ‘seni işten çıkarırım’, ‘senin kafanı koparırım’ şeklinde tehditlerle işçileri sindirmeye çalışmak İmbat Yönetiminin politikasıdır. Ayrıca işçiye, işyerine 3-5 dakika geç girdi diye hukuksuz şekilde yevmiye cezası kesmek İmbat işçilerinin sabrını taşırmıştır.

19.08.2021 tarihinde İmbat Maden Ocağında 16:00’dan itibaren 1500 işçi nizamiye bölgesinde bekleyerek yapılan baskıya, ayrımcılığa ve haksız/hukuksuz cezalara karşı tepkilerini dile getirdiler. Tek bir söz verilmesi işçiler için yeterli olduğunun dile getirilmesine rağmen 8 saat boyunca açıklama yapmayan yönetim işçilerin öfkesini daha da biriktirmiştir. İşçilerin ve sendika yönetimimizin daha önce sözlü uyarılarına kulak asmayıp aynı amirleri aynı yerde görevlendirerek bir yönetim hatası geliştirmiştir. Bugün yapmış oldukları açıklamayla herhangi bir özeleştiri dahi verememiş, 1500 işçinin bağırarak dile getirdiği sorunları yok saymış ve işçilerin yönetimden bir açıklama bekleme tutumunu yanlış bulmuştur ve özellikle 19 işçiyi kriminalize edecek şekilde bir açıklama yapmıştır.

İmbat Yönetimi’nin daha önce hukuka aykırı bir şekilde “bir hafta içinde çalışma gününün birinde işçi tarafından rapor alındığında o haftaki çalışma saatini tamamlamadığı için hafta tatillerinde kesinti” şeklinde gerçekleştirmiş olduğu uygulamalar yukarıda işçi tarafından biriken öfkenin ve İmbat Yönetiminin hukuksuz uygulamalarının kanıtı niteliğindedir. İşçi tarafından gündemleşen ve karşı durulan bu uygulama yeni Toplu Sözleşme döneminde kaldırılmıştır. Bu örnek gibi İmbat Şirketi tarafından bilinçli bir şekilde yapılan hukuka aykırı davranışları bulunmaktadır.

20.08.2021 tarihinde İmbat çalışanlarına topluca atılan mesajda yaşanan olayı çarpıtan, gerçekleri saklayan, işverenliğin ve işveren temsilcilerinin bugüne kadar yaptığı hukuka aykırı davranışları yok sayan bir söylem gerçekleştirilmiştir. İmbat yetkililerinin bu tutumu yaşanan bütün sorunlarda işçilerin karşısında açık taraf alıp, işçiye hakaret eden, ayrımcılık yapan amirleri savunduğunu görüyoruz.

Sonuç olarak; işyerindeki bütün işçilerin sorunu olan, işyerinde kültürel ve etnik farklılıkları, hassasiyetler üzerinden ayrımcılık yapan amirler görevden alınmalıdır. İşçiye yapılan baskı ve mobbing ortadan kaldırılmalıdır. İşçinin insanlık onurunu zedeleyeci tehdit, hakaret ve benzeri bütün söylemleri üretenler tespit edilmeli ve son bulmalıdır. Haksız yevmiye cezaları kaldırılmalıdır. İşçilerin sesi duyulmalı ve diyalog yoluyla sorun ivedilikle çözülmelidir.

Bağımsız Maden-İş Sendikası İmbat işçisinin haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındadır ve arkasında olacaktır!

Bağımsız Maden İş Yönetim Kurulu