ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK!

HALKIMIZA VE DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİNE

Bizler, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait, Soma Holding’e bağlı Soma Kömürleri A.Ş tarafından Hizmet Alım Sözleşmesi ve rödovans kapsamında işletilen Eynez, Ata bacası, Işıklar ile Uyar madencilik  işyerlerinde çalışan Maden İşçileriyiz.

Bizler, patronun haklarımızı çaldığı, sarı sendikanın sattığı, T.K.İ’nin izlediği, yargının görmediği ve siyasetin duymadığı Tazminat ve Emeklilik mağduru maden işçileriyiz. Kamuoyu tarafından artık biliniyoruz. Beş yıldır süren oyalama, yalan ve hileye karşı 5 Ekim Cumartesi günü Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlattığımız yürüyüşümüz ve mücadelemiz ile hem ülke çapında hem uluslararası ölçekte sesimizi duyurduk.

Bu mücadele ve dayanışmayla 9 Ekim Çarşamba günü devletin, bürokrasinin mağduriyetimizle ilgili en üst düzey sorumluları tarafından muhatap alındık. 50 kişilik ‘’Tazminat ve Emeklilik mağduru maden işçileri’’ meclisimizden 3 arkadaşımızı ve 2 sendika yöneticimizi görüşmelere göndermek üzere görevlendirdik. Temsilcilerimiz Ankara’da ilk önce mecliste olan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmeler yaptı. Üç parti de hak mücadelemizde haklı olduğumuzu belirtti ve meclis gündemine konuyu taşıdı. Devamında AKP grup başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Özlem Zengin ile akabinde Enerji Bakanlığı Yardımcısı Şeref Kalaycı, T.K.İ Müdürü ve hukuk işleri müdürü ile heyetimiz toplantılar yaptı. Görüşmelerde Özlem Zengin, bunun bir hak mücadelesi olduğunu ve bu konuda Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanı ile doğrudan görüşmeler yapacağını belirtmiştir. Bakanlıkla gerçekleştirdiğimiz görüşme ise heyetimiz tarafından sunulan tezlerin haklı olduğu, bu mağduriyetin giderilmesi için somut adımlar atılacağı mutabakatı ile sonuçlanmıştır. Yine bakanlık ve T.K.İ konuyla ilgili ayrıntılı çalışma yapacağını belirtmiş; T.M.S.F’deki durumu öğrenmek için görevlendirmeler yapmış; sendikamızdan konuyla ilgili bir dosya hazırlamasını ve aynı zamanda çözüme dair bir rapor hazırlamasını istemiştir. Heyetimizle ikinci görüşmenin 15 Ekim tarihine kadar gerçekleşeceği belirtilmiştir. Yine bugün AKP grup başkanvekili Bülent Turan mecliste yaptığı açıklamada heyetimizle görüşmenin olumlu geçtiğini ve haftaya tekrar yan yana gelineceğini belirtmiştir.

Yine keyfi ve hukuksuz bir şekilde Kırkağaç mevkiinde Manisa Valiliği tarafından yürüyüşümüzün engellendiği yetkililere iletilmiştir. Bu gelişmeler sonrasında bugün 50 kişilik maden işçileri meclisimiz konuyu eni boyuna irdelemiş, dersler çıkarmış ve önümüzdeki sürece dair ortak kararlar almıştır.

Buna göre;

  1. Bizler hak arama mücadelemize başlamadan önce kimse tarafından duyulmadık, konuşulmadık, muhatap alınmadık. 5 yıl boyunca sadece oyalandık, kandırıldık ve korkutulduk. Artık birliğiz ve gücümüzün farkındayız. Artık insan yerine konuluyoruz. Bu yüzden ilk gün verdiğimiz sözün arkasındayız: Tazminatlarımızı almadan geri dönmeyeceğiz.
  2. Haklı mücadelemizi şu an devam eden biçimiyle sürdüreceğiz. Kırkağaç Çamlığında aralıksız bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki üç gün içerisinde Kınık, Soma, Kırkağaç, Savaştepe, Gelenbe, Akhisar bölgelerinde tazminat ve emeklilik mağduru maden işçileriyle toplantılar organize edip gelişmeleri ayrıntılı olarak onlarla paylaşacağız. Tazminat ve emeklilik mağduru maden işçisi neredeyse orada olacağız. Köy köy, mahalle mahalle toplantılar organize edeceğiz, girilmeyen yer bırakmayacağız.
  3. Yürüyüşümüz başlamadan önce planladığımız gibi 12 Ekim Cumartesi günü Soma Kaymakamlığı önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz.
  4. Valiliğin keyfi, hukuksuz ve patron yanlısı yasağını hem çeşitli gösterilerle protesto ve teşhir edeceğiz hem de daha önce de yaptığımız gibi hukuki olarak mücadele edeceğiz.
  5. İkinci görüşmede bakanlığa verilmek üzere 3500 Tazminat ve Emeklilik mağduru maden işçisinin ve aynı zamanda halen çalışmakta olan maden işçilerinin sorunlarını, çözüm önerilerimizi sunacağımız ayrıntılı bir dosya hazırlayacağız.

Aldığımız bu kararlar doğrultusunda başta haksızlığa uğramış 3500 maden işçisini Kırkağaç Çamlığı bekleme alanımıza uğramaya, kalmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki emekçileri, değerli halkımızı maden işçilerinin haklı mücadelesine destek olmaya, yalnız bırakmamaya davet ediyoruz.

Bugüne kadar arayan, soran, ihtiyaçlarımız konusunda dayanışan, sosyal medyada bizi görünür kılan, desteğe gelen, gelemese de aklı ve gönlü bizle atan tüm emekçilere teşekkür ediyoruz.

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!         
İŞÇİYE DEĞİL PATRONLARA BARİKAT!

SORUMLU T.K.İ TAZMİNATI ÖDE!                                                     
KAHROLSUN SARI SENDİKACILIK!

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
TAZMİNAT VE EMEKLİLİK HAKLARI ÖDENMEYEN 3500 SOMA MADEN İŞÇİSİ