Kamuoyuna: Mücadelemiz taleplerimiz karşılanana kadar sürecek

Bugün Hak Mücadelemizin 19. günü. Aynı heyecan, aynı kararlılık, aynı inat ve ısrarla hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Dün, 22 Ekim Salı günü, 3500 maden işçisinin beş yıldır ödenmeyen tazminat ve emeklilik haklarına çözüm bulmak için Ankara’da Enerji Bakan Yardımcısı, Hukuk İşleri Genel Müdürü ve TKİ Genel Müdürü ile bir kez daha görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık 4.5 saat süren bu görüşmede şunları belirttik;

1-) İlk görüşmemizde çözüm için mutabakata vardığımız katliamın yaşandığı Eynez Ocağı’ndaki işçilerin zaten hukuksuz biçimde bugüne kadar ödenmemiş tazminatlarının 31 Aralık’a kadar dilekçe verildiği takdirde 2020’nin ilk altı ayında taksitli olarak ödeneceği bilgisi, daha heyetimizle toplantı başlamadan Enerji Bakan Yardımcısı tarafından orada bulunan basın mensuplarına duyuruldu. Biz, bu biçimdeki bir duyurunun toplantı henüz başlayıp sonuçlanmadan yapılmış olmasını doğru bulmadığımızı ve bunun “tazminatlar ödendi” gibi gerçekdışı bir algının kamuoyunda inşa edilmesine hizmet edeceğini ifade ettik. Ayrıca SGK ve TKİ’de halihazırda kaydı bulunan mağdurların yeniden dilekçe bürokrasisine boğulmasının ve taksitlendirmenin doğru olmadığını ifade ederek Eynez işçisinin haklarının tamamının 2019 bitmeden resmi kurum kayıtları dikkate alınarak  yatırmasını talep ettik. Bu talebimiz ise yeniden değerlendirilecek ve 5 Kasım’da nihai karar verilecektir.

2-) Soma Holding’e bağlı Ata Bacası ve Işıklar ile 2013’te kapatılan Uyar Madencilik’e bağlı işletmelerden çıkarılan ya da emekli edilen maden işçilerinin haklarının ödenmesi için müzakereye devam edilmesini gündeme getirdik. Heyetimiz, çözüm için hem hukuki yolları ayrıntılı biçimde ve belgeleriyle ortaya koydu hem de TKİ Genel Müdürü’nün yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ve TKİ’nin hisseyle ortak olduğu Yeni Anadolu AŞ’nin Yeni Çeltek Gürmin işçilerine önerdiği çözümün Işıklar ve Ata Bacası işçileri için de somut çözüm olacağını ifade etti. Ayrıca Soma Holding’in TMSF’nin el koyduğu hisseleri üzerinden yaptığı ödemelerin TKİ tarafından usulsüz, hukuksuz biçimde rödovanslı işletmeler olan Işıklar ve Ata Bacası işçileri yerine, hizmet alımıyla çalışan Eynez işçilerinin protokol gereği üç aylık taksitlerine yatırıldığının tespit edildiğini ve bu yanlışın düzeltildiği takdirde de Işıklar ve Ata Bacası işçilerinin sorununun çözüleceğini söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca TKİ ve Soma Holding tarafından Işıklar ve Ata Bacası işçilerinden ayrıcalıklı bir işçi grubuna tazminat ve emeklilik haklarının kayırmacılık yöntemleriyle ödenmiş olduğu, doğrudan TKİ Genel Müdürü’nün ifadelerinden teyit edilmiş oldu. İşçiler arasında yapılan bu ayrımı, kayırmacılığı doğru bulmadığımızı bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde bu hafta içerisinde TMSF tarafından bugüne kadar ödenen 6 milyon civarındaki tazminatların yaklaşık 4.5 milyonluk kısmından TKİ’nin sorumlu olmasına rağmen, ödenen bu tazminatların TKİ’den mahsup edilerek Işıklar ve Ata Bacası işçilerine ödenmesini talep ettik. Bu talep doğrultusunda TMSF yetkilileriyle görüşmeyi kararlaştırdık. Toplantının yeri ve saati bu hafta içerisinde Enerji Bakanlığınca tarafımıza iletilecektir.

3-) Uyar Madencilik’ten atılan işçilerin ücret alacakları, kıdem, ihbar tazminatlaları ve iş kazası mahkeme sonuçlarıyla hak edilen tazminatlarının 6 yılı aşkın bir süredir ödenmediğini, işverenin malvarlığını herkesin gözü önünde kaçırdığını, hak sahibi 1200 işçiye icra için eski bir kamyonetin bırakıldığını ve bu durumun anayasa ve yasalar açısından da uluslararası sözleşmeler açısından da kamu vicdanı açısından da ahlaki açıdan da kabul edilemez bulduğumuzu, TKİ ruhsatlı bu şirket tarafından işçilerinin tüm birikimlerine, çocuklarının geleceğine el konulmuş olmasına seyirci kalmayacağımızı ilettik. Uyar Madencilik’te TKİ’nin maaş ödemeleri yaptığına dair belgeleri ilettik, ivedilikle çözüm beklediğimizi söyledik.

SONUÇ OLARAK..

Emeklilik ve tazminat hakları beş yıldır ödenmeyen 3500 tazminat mağduru maden işçisinin haklarının tamamının 2019 yılı bitmeden banka hesaplarına yatırılması devletin kurumlarının bir sorumluluğudur.

Değerli basın ve halkımız,

Yukarıda belirtiğimiz taleple başlayan mücadelemiz ancak bu talep karşılandığı takdirde sona erecektir. Bugün direnişimizin 19. günü ve 5 Kasım’daki nihai çözüm toplantısına kadar yolumuzun hukuksuzca kesildiği Kırkağaç Çamı’ndaki nöbet alanımızdaki beklemeyi sürdürmeye, baretlerimizi yere vurmaya devam edeceğiz, işçilerin haysiyetlerine yapılan bu ağır saldırıyı yurttaşlarımıza duyurmaya, verilen mücadelenin  işçi, emekçi kardeşliğini çoğaltmaya hizmet edeceğini biliyoruz ve bu mücadeleye  kesintisiz devam edeceğiz.

50 maden işçisinin 5. Ekim’de başlattığı kararlı, korkusuz yürüyüşü; nasıl ki beş yıldır tek bir adım atılmadan unutulmaya bırakılmış Eynez işçisinin haklarının ödenmesi için kapıyı araladıysa birleşe birleşe Işıklar, Ata Bacası ve Uyar Maden işçilerinin de kapısını aralayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI            3500 TAZMİNAT MAĞDURU İŞÇİLER