Kamuoyuna açıklama: Ramazan Gündoğan’a işini geri vereceksiniz, kendisinden ve ailesinden özür dileyeceksiniz

YENİ ANADOLU MADENCİLİK AŞ’DE ÇALIŞAN TEMSİLCİMİZ RAMAZAN GÜNDOĞAN’IN HAKSIZCA İŞTEN ÇIKARILMASINA DAİR KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.’nin Işıklar Linyit İşletmesi Şubesi’nde çalışan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası sendika temsilcisi Ramazan Gündoğan’ın iş akdi sendikal faaliyetleri sebebi ile kıdemsiz, ihbarsız haklarını alamadan sonlandırıldı. Ailesiyle açlığa mahkum edilmesi hedeflendi. Ramazan üzerinden tüm madencilere ibretlik bir örnek gösterilmek istendi. Ama temsilcimiz Ramazan Gündoğan boyun eğmedi, eğilmedi, el öpmedi. Bağımsız Maden-İş’in korkusuz üyeleri arasında yer almayı tercih etti.

Ramazan evli ve biri 1 yaşında, diğeri 8 diğeri de bir hafta sonra doğacak 3 çocuk babası, ailesine bakmak için çok çalışan, Balıkesir Dursunbey’den Soma’ya geçinmek için gelmiş bir madenci ailesinin madenci oğlu.

Tek bir gün devamsızlığı olmayan, tek bir kez tutanak tutulmayan, tek bir kez uyarılmayan, mesleğini hakkıyla yaptığı için hep ödüllendirilmiş bir madenci. Ramazan daha bir kaç ay önce deprem bölgesinde gösterdiği arama kurtarma çalışmalarındaki fedakarlıklar için ödül almış bir madenci. Ramazan,  301 maden şehitlerinin, arkadaşlarının çalıştığı işletmede büyük küçük tüm madencilerin sevdiği, takdir ettiği bir maden işçisi.. Ramazan, 301 madencinin de ölümünde işverenin denetiminde hareket ettiği için madencinin bastırılmasında payı olan sarı sendika üyeliğine şartlar canına tak ettiği için son verince, şartları tekrar 301 öncesindeki köleliğe döndürmeye çalışanlara boyun eğmeyince ve sendika değiştirme özgürlüğünü kullanınca sarı sendika şube yöneticileri ve temsilcinin imzasıyla işinden atıldı.

03.05.2016 tarihinden beri kepçe operatörü olarak Yeni Anadolu Madencilik’te çalışan ve özverili bir şekilde işinin gereğini yerine getiren, eksik gün çıkarmayan, hiçbir disiplin cezası olmayan Ramazan Gündoğan 04.06.2023 tarihinde işyerine girmek için kartını girişte basmaya çalıştığında kartının kırmızı yandığını görmüştür.

Bunun üzerine şirketin insan kaynaklarına gittiğinde kendisine, iş akdinin şahsi sosyal medya hesabından Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın paylaşımlarını beğendiği ve kendi sayfasında da paylaştığı gerekçesi ile feshedildiği söylenmiştir

Ramazan Gündoğan sendikaya üye olduğu tarihten itibaren aktif şekilde sendikal faaliyet yürütmektedir. Bu aktif faaliyetinden kaynaklı sendika temsilcisi olarak seçilmiş ve sendikal faaliyetini temsilci sıfatı ile yerine getirmiştir.

Örnek bir işçi olan Ramazan Gündoğan’ın iş akdini fesih için sendikal faaliyeti hariç hiçbir sebep bulunmamaktadır. İşverenlik Ramazan Gündoğan’ın Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işyeri temsilcisi olduğu bilgisine haizdir.

Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.’nin yapmış olduğu bu uygulama 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Kanun tarafından korunan sendikal faaliyet özgürlüğünü, işyeri sendika temsilcisinin güvencelerini ve Anayasa’nın 51. maddesi tarafından güvence altına alınmış sendikal faaliyet özgürlüğünü ihlal etmesinin yanında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 118. Maddesi tarafından düzenlenen “Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu”nu oluşturmaktadır.

Bu hukuka aykırı ve hatta suç teşkil eden eylemden Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. yöneticilerinin yanında Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.’nin hissedarlarından olan başta Türkiye Kömür İşletmeleri, S.S Amasya Pancar Ekic. Koop, Kömür İşletmeleri AŞ, Merzifon Belediyesi ve Amasya Belediyesi de bir o kadar sorumludur.

Soma Kaymakamı ile konuştuk, anlattık. Yanlış bu, biz sorumluluk alıp çözeceğiz dediler.

Soma Belediye Başkanı ile konuştuk anlattık. Yanlış bu, biz sorumluluk alıp çözeceğiz dediler.

TKİ ELİ Şube Müdürü ile görüştük, konuştuk, anlattık.Yanlış bu, sorumluluk alıp biz çözeceğiz dediler.

Genel Başkanımızı, yöneticimizi aynı madenin önünde gözaltına alıp kelepçe vuran, patron, yargı, sarı sendika işbirliği ile adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı verilmesine öncülük eden Soma Jandarma Komutanı ile görüştük. Anlattık. Yanlış bu çözeceğiz dediler. Vekillere, siyasi parti temsilcilerine anlattık. Devreye giriyoruz, siz sakin olun yeter ki dediler. Bekledik, sessiz, uzlaşıyla bir çözüm için. Ancak yine her yer kapı duvar, yine herkes kör, sağır, dilsiz.

Bizim zalim maden oligarşisi önünde diz çökmeyeceğimiz iyi bilinir. Ramazan’ın hikayesini ülkede, dünyada bilmeyen, duymayan kalmayıncaya kadar madenciler üzerine kurulu korku saltanatını, rant ilişkilerini, kimlerin kimlerle madencinin haklarına çökmek için beraber olduğunu kayıtlı belgeleriyle anlattığımız etaplardan oluşan bir mücadeleye başlıyoruz.

Ramazan’ın daha doğmamış çocuğunun geleceğini gözünü kırpmadan, vicdanı burkulmadan, utanmadan karartmak, onu doğmadan boğmak isteyenlere karşı acımazsız olacağız. Düşmanlık bile saygın iştir, kavga adil olmalıdır illa olacaksa.. doğmamış bir bebeğin geleceği üzerinden alçaklık yapılmaz, bu kadar düşülemez.

Başlarken tek talebimiz var. Ağzımızdan başka bir cümle çıkmayacak. Ramazan’a işini geri verecekseniz! Özür Dileyeceksiniz kendisinden ve ailesinden..

Bütün madenci kardeşlerimiz emin olsun ve bize güvensin. Ferahlıkla söylüyoruz. Çok haklıyız. Biz kazanacağız. Bağımsız Maden İş haksızlıkla üyesine dokunanın, hakkına çökmeye çalışanın her daim karşısına çıkar.

Hodri Meydan! Başlıyoruz.

Birinci etapta mücadelemiz TKİ Ege Linyit İşletmeleri şube önünde açıklamalar, oturma eylemi biçiminde olacak ve hala uzlaşma ve çözüm iyi niyetimizi sürdüreceğiz bir ay boyunca. Bu bir aylık görece sakin çizgimiz Ramazan kardeşimizin eşinin doğum sürecine eşlik edebilmesine, refakat yürütmesine olanak sağlamak içindir.

Ardından Ankara’da olacağız. Yeni Anadolu AŞ Genel Merkezi ve TKİ Genel Müdürlüğü önünde olacağız ya orada öleceğiz ya da hakkımızı alacağız.

Ey Manisa Valisi!

Ey Soma Kaymakamı!

Ey Soma Belediye Başkanı!

Anayasal hak kullanan bir madenci hukuksuz, haksız, hadsizce cezalandırılırken size bilgi verdik.

Sıra sizde.

Biz başlıyoruz. Sendikal ayrımcılık yapmadığınızı görmek istiyoruz.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulları adına

Genel Başkan Gökay Çakır