Polyak Madencilikte direnişe geçiyoruz: Ya saygın bir uzlaşma ya da tavizsiz direniş

BASINA VE KAMUOYUNA

Özyeğin Holding/Fiba Enerji’ye bağlı POLYAK MADENCİLİK’ten sendikal baskı ve mobbing uygulamaları sonrasında sendikamızla varılan mutabakata rağmen hukuksuz olarak işten atılan üyemiz için üye ve kurul toplantılarında alınan karar gereği bu direnişe başladık.

Şirket yetkililerine defaten iletmemize rağmen direniş kararı sendikamıza ait değil bizzat üyemizin işten çıkış bildirimini gerçekleştiren Polyak yönetimine aittir. Uyarımız belli ki ciddiye alınmamış, sendikamızın kararlılığı sınanmaya çalışılmıştır.

Sendikamızın benimsemiş olduğu sendikal faaliyet yöntemi, iletişim kanallarının kapandığı, barışçıl çözümler bulunamadığı takdirde yapılmış olan hukuka ve iş yeri barışına aykırı davranışa karşı fiili, meşru ve hukuki her yolun denenmesidir.

Şirket tarafından alınan bu tutum ile sendikamızı başta işyeri önü olmak üzere, Polyak şirketinin bağlı olduğu Fiba Holding’in tüm iş yerleri önünde, Özyeğinlere ait her alanda basın açıklamasına ve eylemler yapmaya mecbur bırakmıştır.

Netice olarak Polyak yetkilileri kişisel husumetlerini şirket tutumu olarak uygulayıp işyerinde ne işverenliğin ne işçilerin ne de sendikanın yararına olacak bir eylem sürecini zorunlu kılmıştır. Sendikamız bu kişiselleştirilmiş sürecin son bulmasını, tüm taraflar adına daha olumlu sonuçlar verecek çözümler uygulanmasını talep etmektedir.

Bugünden itibaren olmak üzere 5 Aralık Pazartesi gününe kadar Polyak Madencilik önünde sabah vardiyası girişi, gece vardiyası çıkışı, öğlen vardiyası girişi, gündüz çıkış vardiyaları süresince bekleme eyleme yapılacaktır. Bu ilk haftayı kapsayacak görece pasif direniş süresince diyalog yoluyla çözüm aranmaya devam edilecektir.

Bir sonraki hafta 5 Aralık Pazartesi sabahı itibariyle geceli gündüzlü direnişe başlanacak. Direniş eş zamanlı olmak üzere Özyeğin Holding, Fiba Enerji, Özyeğin Üniversitesi, Özyeğinlerin vakıf binaları ve ikametleri önüne taşınacak haksız hukuksuz işten atma uygulaması sona erinceye kadar fiili meşru her türlü direniş yöntemi hayata geçirilecektir.

Üreten Biziz Yöneten de Biz Olacağız.

Direne Direne Kazanacağız.

Ya Saygın Bir Uzlaşma Ya Da Tavizsiz Direniş.