4 Aralık Dünya Madenciler gününde Hüsnü Özyeğin’e açık mektup

Sayın Hüsnü Özyeğin

Fiba Grup ortaklığının bulunduğu Polyak Eynez Madencilik firmasında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak sendikal faaliyetler yürütmekteyiz ve işyerinizde yüzlerce üyemiz çalışmaktadır. Sendikamızın sadece Polyak Eynez işletmenizin üyelerinden oluşan bir şubesi bulunmaktadır.

Üyelerimizin yaşadığı sorunlar, sendikal meseleler, işçilerin sorunları, işyerine ilişkin sorunlar ve çözüm yolları için işletme yönetimiyle çeşitli temaslarımız olmaktadır.  Bu görüşmeler zaman zaman sekteye uğramış ise de sağlıklı bir iletişim sürdürülmekteydi. Halen sağlıklı bir iletişim kurulması konusunda sendikamız maksimum düzeyde çaba sarfetmektedir.

Gelinen aşamada Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınmış sendikal haklar, örgütlenme, üye olma, sendikal faaliyetler konusunda gittikçe yoğunlaşan sorunlar yaşanması ve işletme düzeyinde bu sorunları çözmek için gerekli diyalog yollarının açık tutulmaması, iletişime kapalı şirket yönetiminin tutumları nedeniyle çalışma barışını bozma noktasına gelen davranışların sona erdirilmesi için şirket yöneticileri ile gerekli diyaloglar sağlanamadığı için şahsınıza bu mektubu yazmak zorunda kaldığımızı ifade etmek isteriz.

Dünya standartlarında çevre, sağlık, iş güvenliği ve insan kaynakları yaklaşım ve uygulamalarını hedef olarak belirlemiş Polyak Madencilik’in bu hedeflerine ulaşmasında işyeri ortamının güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği temel öneme sahip olacağı tartışmasızdır. İnsan kaynakları yaklaşımının temel hedefi ise işçileri merkezine alması gereken bir yaklaşımdır. Bu kapsamda çalışanların her tür sorunu bu yaklaşım temelinde dikkate alınması önem arzetmektedir.

Bazı yöneticilerin prim, ikramiye vs ödemelerde kanuna ve TİS’e aykırı bir şekilde keyfi olarak işçilerin üye olduğu sendikaya göre farklı uygulamaların olması, bazı ödemelerin yapılmaması, sendikamızın temsilcisi olarak çalışan bir kaç işçiye yöneticilerin kişisel husumetlerinden dolayı disiplin cezalarının uygulanması, görev yerlerinin değiştirilmesi, baskı ve mobbing uygulanması, suç duyurularında bulunulması gibi birçok hukuka aykırı davranış sergilenmiştir.

Bu davranışların birçoğu yargıya taşınmış yargı süreci tamamlananlar işçilerin iddalarına hak verecek şekilde kararlar verilmiştir. Buna rağmen belirtilen yöneticiler hukuksuzluklarına son vermemiş sürekli olarak yeni hukuksuzluklara başvurmaktan kaçınmamışlardır. 301 madenci kardeşimizin ölmesi gibi oldukça dehşet verici bir sonuç üreten, Soma Holding’te rastladığımız sorumsuz, profesyonellikten uzak, feodal yöneticilik profili  ne yazık ki Polyak Madencilik’te yeniden üretilmiştir.

Son olarak Kasım ayı sonunda, sendikamızın temsilcisi olarak sendikal faaliyetlerde bulunmuş, belirttiğimiz hukuksuzlukların bizzat mağduru olmuş işçinin iş akdine son verilmiştir. Sendikal kimliği ile öne çıkmış üyemizin işten atılması yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği yönünde ciddi kaygılarımız vardır. Bu kapsamda şirket yöneticileri yörenin muhtarları ile görüşmeler yapmış ve sendikamız aleyhine gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşlardır. Toplantı akabinde sosyal medyada Hak İş Sendikası tarafından açılmış olduğunu düşündüğümüz gerek sahte köy hesapları gerekse şirket müdürleriyle yakın ilişkide olan bazı Polyak maden çalışanları tarafından tehdit mesajları yayınlanmaktadır. Tehlikeli bulduğumuz husus kültürel mezhepsel ayrım, kışkırtma pratikleri “Eylem olursa Özyeğinler 3000 kişinin çalıştığı işletmeyi kapatır işletmeye sahip çıkın, eyleme müsaade etmeyin” söylemi üzerinden bizzat Polyak işletmesinin en üst yöneticilerinin muhtarlar, köylüler, işyeri amirleriyle yaptığı toplantılarda inşa edilmektedir. İşyerinde çalışan, servis çeken köylülerin, “Bu Ocak Kapatılacak, İşsiz Kalacaksınız” söyleminin etkisinde hareket etmesi, fiili saldırılar içine girmesi beklenmeyecek bir sonuç değildir. Bu tehlikeli söylemler konusunda elimizde belgeler de vardır. Talep ettiğiniz takdirde dosya olarak iletebiliriz.

Sendika üyesi olan ve olmayanlar arasında, sendika ile yöre halkı arasında bazı şirket yöneticileri tarafından gerilim yaratılmaktadır. Son derece tehlike arz eden bu tutumların bizzat şirket yöneticileriyle görüşme sonrasında gerçekleşmesi, yöneticilerin basiretli tutumlar sergilememesi sorunu daha da büyüten davranışları durumu çok daha tehlikeli noktalara taşıyabilme riski vardır. Bu davranışla birlikte sendikamızla iletişimi de kesilmiş görüşmeler de sonlandırılmıştır.

Gelinen aşamada işyerinde ve yörede oluşabilecek yeni olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve mevcut sorunların çözülebilmesi için gerekli sağduyu ve hassasiyeti gösterebilecek bir yaklaşımla ele alınması için, sendikamız bu kişiselleştirilmiş sürecin son bulmasını, tüm taraflar adına daha olumlu sonuçlar verecek şekilde çözümler uygulanmasını talep etmektedir.

Saygılarımızla

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası
Genel Başkanı Gökay Çakır