SIKIŞAN TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASI TEHDİT, ŞANTAJ YETMEDİ ŞİMDİ DE RÜŞVETLE TÜKENİŞİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR!

BASINA, KAMUOYUNA VE MADEN İŞÇİLERİNE:

İYİCE SIKIŞAN TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASI TEHDİT, ŞANTAJ YETMEDİ ŞİMDİ DE RÜŞVETLE TÜKENİŞİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR!

Bugüne kadar işyerlerinde her türlü hukuksuzluk, haksızlık ve usulsüzlüklere göz yuman, işverenlerin işyerlerinde işçiler üzerinde tam bir tahakküm örgütü haline dönüşen Türkiye Maden İş Sendikası, İmbat Maden işyerinde, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin son çeyreğindeki işveren tarafından ödenmesi gereken bazı sosyal hak ve kazanımları önemli ölçüde işverenlere peşkeş çekerken, Sendikamız üyesi ve yöneticileri pozisyonunda bulunan maden işçilerini önce tehditle sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmışlar, şimdi de kazanılmış haklarını ödettirmeme davranışına girmişlerdir.

Bu duruma itiraz eden ve aynı işyerinde ağırlıkçı olarak çalışan Sendikamız Merkez Denetim Kurulu Başkanı Gürkan ŞAHAN üzerinden baskı kurup, gelişebilecek tepkileri ortadan kaldırmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Sendikamız Denetim Kurulu Başkanı Gürkan ŞAHAN tüm bu girişimleri boşa düşürünce bu sefer Türkiye Maden İş Sendikası Şube Başkanı Recep SATIR ve yöneticileri ağırlık ekibiyle bir toplantı yapmak istediklerini belirtmeleri üzerine, Sendikamız yönetimi bu görüşmenin yapılmasını ve tüm işçilerin eksik ödenen ya da ödenmeyen sosyal hak ve diğer kazanılmış haklarının ödenmesi doğrultusunda bir çabada bulunulacak ise her türlü desteğin verileceğini belirtmenin doğru olacağına karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde bugün Cenk yerinde yapılacağı belirtilen toplantı için yola çıkan arkadaşlarımıza önce toplantının Somada bir çay bahçesinde yapılacağı belirtilmiş Somaya gelindiğinde ise toplantının Sendika binasında yapılacağı ifade edilmiştir. Bu durum Karşısında Sendikamız Denetim Kurulu Başkanı Gürkan ŞAHAN ve Disiplin Kurulu Üyemiz Uğur ÖZDEMİR Sarı Sendika binasına gitmeyeceklerini belirtip toplantıya gitmemişlerdir. Ağırlık ekibinden 9 arkadaşımız ise Sadece Sarı sendikanın ne yapmak istediklerini görmek istedikleri ve Sarı sendikadan istifa etmelerine rağmen neden aidat kesildiğini ve kesilen aidatların iade edilmesi ifade etmek için toplantıya gidiyorlar.  

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma 1 nolu Şube Başkanı Recep SATIR arsızca, daha toplantı başlamadan işçi kardeşlerimizi tehdit ederek “nereye giderseniz gidin hangi mahkemede dava açarsanız açın bu haklarınızı alamazsınız, Bağımsızdan istifa edin gelin” şeklinde konuşunca tüm arkadaşlarımız sendika binasını terk ediyorlar.

Değerli Basın, Kamuoyu ve Maden işçileri:

Geçtiğimiz hafta Türkiye Maden İş sendikasının 2 yöneticisi Akrabalık ilişkilerini de kullanarak Sendikamız Denetim Kurulu Başkanı Gürkan ŞAHAN arkadaşımızın evine giderek sana 1000 TL verelim sesini kes yapılanlar haksızmış, hukuksuzmuş bu uygulamalara ses çıkartma, hatta daha da ileri giderek Bağımsız Maden İş’ten istifa et ve diğer arkadaşları istifa ettir sana musluğu açalım diye çeşitli menfaatler sağlayacaklarını ifade etmişler ve bunun üzerine, Denetim Kurulu Başkanımız Gürkan ŞAHAN kendisinin ve ekibindeki arkadaşlarımızın kendileri gibi satılık olmadıklarını, maden işçilerinin mücadelesine asla ihanet etmeyeceklerini, tüm maden işçilerinin gerçek sendikaları olan Bağımsız Maden İş Sendikası’nı örgütlemeye her koşulda devam edeceklerini belirtip evini terk etmelerini talep etmiştir.

Bir kere daha belirtmek isteriz ki maden patronları ve sarı işveren sendikası Türkiye Maden İş Sendikası, defaten denediği, özellikle içimizden birilerini korkutmak, çeşitli çıkar ilişkileri kurmak doğrultusunda sürekli bir çaba içeresindedir. Sendikamız işçi sınıfının dolayısı ile maden işçilerinin söz ve karar sahibi olduğu sözünü ve kararlarını ortak iradesine dayandırdığı bir sınıf örgütüdür. Sermayenin ve sarı sendikanın her türlü ayak oyunlarını boşa çıkartacak örgütlü gücü vardır. Kamuoyuna ve maden işçilerine saygıyla duyurulur.

ÜRETEN BİZİZ YÖNETENDE BİZ OLACAĞIZ!

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu