Maden Mühendisleri Odası: Salgın kontrol altına alınana dek üretim zorunluluğu bulunmayan maden işletmeleri acilen tatil edilmeli!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Covid-19 salgınıyla ilgili “Maden işletmelerinde yapılması gereken acil düzenlemeler ve alınması gereken önlemler” başlıklı açıklama yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğü ve 4.291 kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsünün neden olduğu salgını “Pandemi” olarak ilan etti. Yapılan açıklamada “Binlerce kişinin hastanelerde yaşam mücadelesi” verdiği, “Önümüzdeki günler ve haftalarda vaka ve ölüm sayılarının artmasını beklediklerini”, “Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi”, “Bu nedenle Covid-19’u pandemik bir hastalık ilan ediyoruz” denilmiştir.

Kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Daha önce meslek alanlarımız üzerinden birçok kez sunduğumuz görüş ve önerilerimizi Covid-19 önlemleri bağlamında, toplu olarak bulunulan ve kapalı ortam olan yeraltı maden işletmelerini de içerecek şekilde kamuoyu ile paylaşmayı kamusal hizmet sorumluluğumuz gereği olarak yerine getiriyor ve yetkililerce dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Salgın konusunda yaşanacak sorunlara ilişkin olarak pek çok sektörde resmi makamlar tarafından önemli önlemler alınmış ve sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı, toplum sağlığını olumsuz olarak etkileyebilecek sektörlerde işyerleri kapatılmıştır.

Yapılan açıklamalar ve alınan tedbirler dikkatlice incelendiğinde madencilik sektöründe herhangi bir önlem alınmadığı görülmüştür. Bilindiği gibi madencilik sektörü yer üstü ve yeraltı işletmeler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır ve bu işletmelerde binleri bulan sayıda işçi çalışmaktadır.

Öncelikle salgın kontrol altına alınana dek üretim zorunluluğu bulunmayan maden işletmeleri acilen tatil edilmeli, bu işletmelerde yalnızca emniyet açısından zorunlu faaliyetlere izin verilmeli, bu süreçte işçi ücretleri işsizlik fonundan sağlanmalıdır.

Faaliyeti zorunlu olan yerüstü maden işletmeleri, arama çalışmaları ve cevher zenginleştirme tesislerinde alınması gerekli önlemler resmi makamlar tarafından açıklanmış olan önlemler kapsamında olup, hastalığın yayılmasının azaltılması için önerilen genel önlemlere titizlikle uyulması, resmi makamlar ile Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenmiş önlemlere göre hareket edilmesi uygun olacaktır.

Ancak yeraltı maden işletmeleri havalandırma sistemleri nedeniyle ayrı olarak değerlendirilmelidir. Yeraltı maden işletmeleri mekanik veya doğal havalandırma sistemleri ile havalandırılmakta olup ısı, nem, toz ve havanın tüm yeraltı işletmesini dolaşması nedeniyle salgının yayılması için uygun ortam sağlamaktadır.

Bu nedenle üretim zorunluluğu bulunan tüm yeraltı işletmelerinde salgının toplum sağlığını daha da olumsuz etkilememesi için aşağıda belirtilen önlemler acilen alınmalıdır.

-Resmi makamlar ve TTB tarafından belirlenmiş olan tüm önlemlere acilen uyulmalıdır.

-Yeraltı maden işletmeleri için hazırlanmış olan risk analizi ve acil durum planı salgında yaşanan gelişmelere göre güncellenmelidir.

-Maden işletmelerinde acilen sağlık taramaları başlatılarak riskli görülen çalışanlar gözetim altına alınmalıdır.

-İhtiyaçlar öncelikle stoklardan karşılanmaya çalışılmalı, yürütülmesi zorunlu olan madencilik faaliyetleri ise minimum işçi ile karantina şartlarına uygun şekilde yürütülmelidir

-Havalandırma sistemleri yeniden düzenlenerek salgının yayılma riski azaltılmalıdır.

-Personelin ulaşım, iaşe, hijyen vb. koşullar hastalığın yayılma riski göz önünde bulundurularak en üst standartta uygulanmalıdır.

Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
18.03.2020, Ankara

http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=12354&tipi=&sube=0