Maden işçisi yaşam hakkın için üretimi durdur!

Maden patronlarını ısrarla uyarıyoruz: TTK nın aldığı önlemleri ivedilikle siz de uygulayın! Olası ortaya çıkabilecek ölümlerden siz sorumlusunuz!

Sizlere ve Çalışma Bakanlığına yazdığımız yazıların gereğini yerine getirin.

Bu çercevede:

1- Maden işletmeleri zorunlu olarak çalışma durumunda olanların dışındaki tüm işçiler acilen ücretli izine çıkarılmalıdır.

2- Çalışmak durumunda kalacak işçilerin işyerine gidip gelmelerinde her türlü önlem alınarak servisler dizanfekte edilmeli, mesafeli oturma koşulları mutlak sağlanmalıdır.

3- Çalışmak zorunda kalan işçilere her türlü korunma malzemeleri temin edilmelidir. Kaliteli maske, eldiven hijyenik dezanfekte edilmiş çizme vs. sağlanmalıdır.

4- Çalışmak zorunda kalan maden işçileri ocaklara girerken ve çıkarken temas uzunluklarına mutlaka uyulmalıdır.

5- Çalışmak zorunda kalan maden işçilerinin ocaklara girerken ve çıkarken mutlaka sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

6- Son 20 gün içersinde temas kurdukları insanların aile bireylerinin yakınlarının mutlaka kontrolleri yapılmalıdır.

Maden işçilerine sesleniyoruz:

6331 sayılı kanuna göre;

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Çalışmaktan kaçınma hakkı

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

Maden işçisi kardeşlerimiz;

Yasal haklarınızı kullanarak işe gitmeyiniz.
Sağlığınız için, yaşam hakkınız için bu yasal hakkımızı kullanmaktan korkmayınız.