Polyak Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı ve Faaliyet Raporu

Sendikamız Polyak Şubesi Yönetim Kurulumuzun 23.09.2022 tarih 2 sayılı kararı ile, şubemizin 1. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündemle,  16 Ekim 2022 tarihinde Türkcedit mah. Koca mah. No:2 Kınık/İzmir adresinde bulunan sendika şube merkezimiz toplantı salonunda 11.00-17.00 saatleri arası yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim 2022 tarihinde aynı adreste aynı saatte sendika şubemiz toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiş olup ilgililere ilanen duyurulur. 

Gündem;

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Açılış Konuşması
 3. Divan Oluşumu(Divan Başkanı, Divan Sekreteri ve Üye) Seçimi
 4. Saygı Duruşu
 5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 8. Şube Yönetim Kurulu(Kurucular Kurulu) İbrası
 9. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarına aday olacakların divana bildirilmeleri
 10. Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 5 yedek üyeliklerine 5
 11. Şube Denetim Kurulu asil üyeliklerine 3 yedek üyeliklerine 3
 12. Şube Disiplin Kurulu asil üyeliklerine 3 yedek üyeliklerine 3 üyenin belirlenmesine
 13. Seçimler
 14. Kapanış
 15. 1. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu

Sendikamızın 2. Olağan Genel Kurul faaliyet raporunda detaylıca ifade edilen; küresel kapitalist sistemin içinde bulunduğumuz dönemde belirleyici olduğu maden, enerji üretim, iletim ve dağıtım kanallarınının denetim altına alınması politikaları günümüz toplumsal çatışma alanlarının ana gündemlerinden biridir. Dünyada ve bölgemizdeki enerji politikaları çerçevesinde ülkemizin bulunduğu bölge halklarının emperyalizmden bağımsız çıkarlarını ancak sermayeden bağımsız çıkarlara sahip kesimler yani Türkiye işçi sınıfı temsil etmektedir. Bu anlamda sermayenin ve hükümetlerin “enerji köprüsü olacağız” propagandasının ardında gizlenen emperyalizm işbirlikçisi yağma siyasetine karşı, sınıf temelli bir anti-emperyalist ve dünya işçilerinin birliğini hedefleyen enternasyonalist çizginin önemi belirginleşmektedir.

Uluslararası sermayenin direktifleri, yerli sermayedarların yükleniciliği doğrultusunda üretilecek elektrik enerjisinin yüzde 25’i Türkiye’de 10 civarında belirli kömür havzası içinde ön plana çıkan Afşin-Elbistan, Yatağan-Kemerköy-Yeniköy, Trakya ve Kütahya-Gediz-Soma havzalarından sağlanacak. Uluslararası sermaye ile Türkiye hükümetinin anlaşmasına göre, doğal olarak kömüre dayalı enerji üretimi planlanan bu yerlerde maden sahalarının ve üretim ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bu yeniden düzenlemenin sonucu olarak ülkemizin önemli enerji üretim havzalarından Ege bölgesinde tarımı bitiren, acele kamulaştırma yada doğrudan satın alma yoluyla köylünün toprağına el koyan sonra da yerli ve uluslararası sermayeye peşkeş çeken politikalar sonucunda bölge halkımızın büyük bir bölümü işçileştirilmiştir. Tüm geçim araçları elinden alınan, tarımdan geçinemez hale getirilen halkımız madenlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Ege bölgesinde; sendikamızın kuruluş ilke ve hedefleri doğrultusunda devletten, sermayeden, sarı sendikadan bağımsız kendi öz gücümüze dayanan işçi meclis, komite ve konseylerinde birleşerek, köy köy, mahalle mahelle, işyeri işyeri örgütlenerek mücadelemizi büyütmek için bir adım daha atıyoruz.

Yaşasın maden işçilerinin onurlu mücadelesi!

Üreten biziz yöneten de biz olacağız!