MADENCİLER ÖNDERLERİNİ ANIYOR

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası; kurucu ve onursal Genel Başkanımız Tahir Çetin ve komite-konsey anlayışıyla örgütlenme iradesini gösteren yol arkadaşlarının adımlarıyla 2018 yılında kuruldu. Kurulduğundan bugüne Soma’da bulunan maden ocaklarından başlayarak haksızlığa uğrayan tek bir madenci kalmayana dek yol yürümeye devam edecek bir anlayış geliştirdi. Bugüne kadar yürüttüğümüz bütün bu kavga maden işçilerinin tarihinde fiili meşru mücadeleler olarak yer aldı. 

4 Temmuz 2021’de Uyar maden işçilerinin gaspedilen haklarını almak üzere Meclis ve Enerji Bakanlığı ile yapacağımız görüşmeler için gittiğimiz Ankara’dan dönüş yolunda 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece önderimiz, önderlerimiz ve yoldaşlarımız Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’i trafik kazasında kaybettik. Bu kavganın içinde ölümsüzleşen yoldaşlarımızı kaybettiğimiz kazanın üzerinden geçen bir yılın ardından acımız taze, öfkemiz büyük.

Mücadele yolunda kaybettiğimiz Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’i 8 Temmuz Cuma günü, saat 11.00’de Soma’da, Bağımsız Maden-İş Genel Merkez binası önünde toplanarak bir anma programı gerçekleştireceğiz ve ardından 301 madenci anıtına yürüyeceğiz. Devamında yoldaşlarımızı mezarları başında anacağız.

Tüm Soma halkını, madencileri, madenci ailelerini ve emek dostlarını ölümsüz önderlerimiz Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’i anma programımıza davet ediyoruz.

Madenciler önderlerini unutmaz.

Mücadelelerine layık olmaya çalışacağız.

Madenci önderlerimizin açtığı yolu ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın mücadele kazanımlarını unutmayacağız, unutturmayacağız…

301 maden işçisinin katledildiği Soma Kömür İşletmeleri ocağında çalışıp tazminatsız bir şekilde çıkartılan Soma Kömür İşletmeleri mağduru 3500 madencinin tazminatlarının mücadelesine önderlik ettiler. Onlarca kez Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve Enerji Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirmek için yollara koyuldular. Betonu yatak, baretlerini yastık yapan madencilerin 33 gün süren mücadelelerinin kazanımla sonuçlanması, Somalı madenciler ve aileleri için büyük bir zaferin inşaası oldu. Bunun sonucu olarak çıkartılan yasayla Geventepe, Atabacası, Işıklar ve Eynez ocaklarında çalışan madencilerin tazminat hakları ödendi. Bu yasa 1980 sonrası işçiler lehine çıkartılan ilk yasa olarak da tarihe damgasını vurdu. Şehirlerarası karayollarında yürüyüşümüz esnasında jandarma tarafından önümüz kesildi ve bu yürüyüşün yasaya aykırılık teşkil ettiği söylenerek yürümemize engel olunmaya çalışıldı. Reddettik. Yasada böyle bir şey yoktur dedik. Fiili bir şekilde hak arayan madencilerin önlerinin kesildiğini söyledik. Şehirlerarası karayollarında yürüyebiliriz dedik. Durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi’ndeki davamızı tüm fiili mücadelelere emsal teşkil edecek şekilde kazandık.

2013 yılında hileli iflas yöntemi ile kapatılan Uyar Madencilik şirketinde çalışan madenciler de verilen bu mücadelenin bir parçasıydı. Yoldaşımız Tahir Çetin’in söylediği gibi, “Tek bir madencinin hakkı kalmayıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.” Bu ilke doğrultusunda Uyar Madencilik şirketinden mağdur edilmiş önder işçiler ile verilen mücadelede Soma’da, Kırkağaç’ta, Salihli’de, Gölmarmara’da ve son olarak da Ankara’ya açtığımız tüneller sonucunda 952 Uyar maden işçisi tazminatlarını kazandı.

Ermenek’te 13 aydır ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları için yürüttüğümüz mücadele Ermenek madenlerinde ve Güneyyurt meydanlarında netice verdi. Ermenekli madencilerin de ödenmeyen hakları alındı.

İmbat Madencilik’te yıllardır sarı sendikaların temsilcilerine veya işyerlerine araç olarak tahsis edilen maden işçilerinin banka promosyonları ödenmeye başlandı. Yine İmbat Madencilik’te yıllardır kömür istihkaklarının dağıtımı konusunda süren eşitsizlik bozuldu. Her madenci en az 4 ton kömür istihkakı hakkını kazandı. Fiili bir şekilde uygulanmakta olan hafta tatili kesintileri kaldırılmak zorunda kaldı.

Polyak Madencilik’te 2021 yılının başlarında işçilere dayatılan ücretsiz izin uygulaması 700 madenciyi vurdu. Mücadelenin madenlerdeki fiili konumlanışı sayesinde ücretsiz izin uygulaması sonlandırıldı. Madenciler işlerine tekrar döndü.

Soma’daki işyerlerinde İSİG kurallarının işlevsizliği ortadan kaldırıldı. Temkinli bir işleyiş şekli gelişti. Mücadelelerimiz doğrultusunda işyerlerinde bir denetim kaygısı birikti. Amirlerin, üstlerin işçiler üzerindeki kronikleşmiş mobbingi, hakaretleri son buldu.

Çanakkale’de, Milas’ta madencilerin ödenmeyen işçilik hakları kazanıldı.

Termik Santral işçileri, tarım işçileri, tekstil işçileri gibi farklı iş kollarında yaşanan sorunlara çözüm arayışımız ile kardeşlik, dostluk mertebemiz genişledi. Sorunlara birlikte çözüm üretildi.

Tüm bu kazanımlar onurlu maden işçilerinin, önderlerimiz, yoldaşlarımız Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’in tek bir madencinin hakkının gasp edilmediği farklı bir geleceği kurma mücadelesidir. Açtıkları yolu, anılarını ve mücadelelerini yaşatmaya devam edeceğiz.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan Gökay Çakır