Soma’da maden işçisinin sarı sendikalar ile sınavı!

13 Mayıs’da katledilen 301 maden işçisinin ardından Soma’da sermaye güçlerinin saldırılarına karşı takındığı tutumlarla işçi sınıfını savunmasız bırakan, bir anlamda “dalga kıran” rolü oynayan sarı sendikalar, bir bütün olarak emek hareketi üzerinde etkisi kolay geçmeyecek kadar ciddi tahribatlar yaratmayı sürdürüyor.

Soma’da faaliyette bulunan özel bir kömür işletmesinde, işçilere yöre Ak Parti milletvekili ve sarı sendika yöneticileri tarafından verilen vaatlerden hiç biri yerine getirilmemiştir. Geriye dönük tazminatlarının ne olacağı belirsizliğini korumakdadır. İşten çıkarılan 2831 işçinin durumu ortadadır. En önemli olan ise Enerji ve Çalışma Bakanlıklarının yönetim ve denetim mekanizmalarının sorumluluğu üstlenmemesidir. İşletmesinin verildiği yeni şirketin çalıştığı sahalardaki verimlilik durumu ortadadır; TKİ Taşeronu olarak çalışacaktır. Yerel seçimler sonrası manzara Soma Maden İşçileri açısından iyi gözükmemektedir.

Soma’da özel bir maden işletmesinde yasa dışı şekilde maden işçisinin yövmiyesinin 1/2’sinin kesilmesi, işçinin senelik ücretli izinlerini bütün olarak zorla kullandırılarak üstüne bir hafta tatilini gasp etmesi, mobing uygulamaları, meslek hastalığı olan işçileri tedavi ve güvence altına almak yerine çeşitli mazeretlerle işten çıkarmaları ile şirket ve sarı sendika yöneticileri el birliği ile maden işçisinin haklarını gasp etmektedir. 13 Ocak 2019 tarihinde iş cinayeti sonucu şehit olan Emin Karaçam’ın ölümünü duyup işe girmeyen ve iş arkadaşlarına son görevini yapan maden işçilerinin yövmiyeleri kesilmiş, ücretli izni olanların izni gasp edilmiş, işveren ve sarı sendika maden işçisine acısını yaşama, matemini tutma fırsatı vermemiştir. İşçiler hakir görülmüş ve ötekileştirilmiştir.

İdda edilene göre; sarı sendika bir diğer işletmede skandal bir olayla gündeme gelmiştir. Şube yöneticilerinin işçi yakınlarına tacizde bulunduğu idda edilmiştir. Bu olay karşısında onurlu 150 maden işçisi gereğini yaparak istifalarını vermiştir. Onurlu maden işçilerini canı gönülden tebrik ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte emekçi sınıfı gerçek örgütlü bir mücadele içinde olmazsa, işçinin karar sahibi olduğu meclislerde kararların alındığı sendikal mücalede bulunmazsa karanlık aydınlanamayacaktır.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak sendikamızın temel sloganı “örgütsüzlerin örgütlenmesi”dir. Sendikamız işçileri ırk, din, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı gözetmeden örgütlemeyi bir görev bilmiştir. Maden sektörünün yeniden dizayn edildiği bu süreçte sendikamız, bütün maden işçilerinin mücadele örgütü olacaktır.

Maden işçilerinin eşit işe eşit ücret, angaryaya ve ayrımcılığa son, insanca yaşayabilecek ücret, işçi sağlığı ve  güvenliği taleplerini sürekli gündemde tutacak ve gerekli önlemlerin alınmasını örgütleyecektir.

Üreten Biziz,Yönetende Biz Olacağız…

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu