Bağımsız Maden-İş Ege 2 No’lu Şubesi 1. Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Sendikamız Ege 2 No’lu şubesinin 26.12.2023 tarih 10 sayılı kararı ile şubemizin 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nun toplanmasına karar verilmiş olup şubemizin 1. Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündemle,  20 Ocak 2024 Cumartesi günü Türkcedit mah. Koca mah. No:2 Kınık/İzmir adresindeki toplantı salonunda 11.00-17.00 saatleri arası yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 21 Ocak 2024 Pazar günü aynı adreste aynı saat’te yapılmasına karar verilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur.

Gündem;

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Açılış Konuşması
 3. Divan Oluşumu(Divan Başkanı, Divan Sekreteri ve Üye) Seçimi
 4. Saygı Duruşu
 5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 8. Şube Yönetim Kurulu(Kurucular Kurulu) İbrası
 9. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarına aday olacakların divana bildirilmeleri
 10. Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 5 yedek üyeliklerine 5
 11. Şube Denetim Kurulu asil üyeliklerine 3 yedek üyeliklerine 3
 12. Şube Disiplin Kurulu asil üyeliklerine 3 yedek üyeliklerine 3 üyenin belirlenmesine
 13. Seçimler
 14. Kapanış