Özyeğin Fiba Holding önü basın açıklaması

Basına ve Kamuoyuna

Bugün Özyeğin/Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinden haksız ve hukuksuz yere işten atılmış olan sendika üyemiz Erdoğan Çapaklı’nın haklarına sahip çıkmak için buradayız.

Sendikal sebepler ile iş akdi sonlandırılan Erdoğan Çapaklı uzun zamandır sendikalı olduğu için işyerinde baskı görmekteydi. 2 yıldır üyemizin çalışma yeri ve görevi değiştirilmiş, diğer madencilerden uzaklaştırılmış, yalıtılmış, ücretsiz izinler, disiplin cezaları, ihtarnameler ve tutanaklar ile  yıldırılmaya çalışılmıştır.

Polyak maden yönetimi bu sendika düşmanı, işçi düşmanı, iş ve ekmek düşmanı tutuma rağmen yılmayan üyemizi işten çıkarmakla yıldıracağını sanmıştır ama yanılmıştır.

Sendikamız kuruluşundan bugüne, mücadeleler yürüterek, işçiler için kavga ederek, onurlu bir hayat için direnerek, haksızlığa sessiz kalmayarak, arkamızda tek bir yalnız madenci bırakmayarak gelmiştir.

Sendikamız, Polyak işçilerinin sarı sendika ve işverenler tarafından gasp edilen hakları için, alınmayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemleri için, işçilerin yasal sendikal hakları için sesini yükseltmekten bir an dahi geri durmamıştır. Sendikamız yine bu haksızlıklara karşı dik durduğu için baskılara maruz kalan ve en sonunda işten çıkarılmış olan Polyak maden işçisi, üyemiz Erdoğan Çapaklı için bir adım dahi geri atmadan direnecektir.

Polyak Madencilik önünde yürüttüğümüz uyarı eylemimizin 9. gününde, Polyak şirketinin sürdürdüğü hukuka aykırı uygulamalar yüzünden bugün, Polyak Madenciliğin sahibi olan Fiba grubunun önüne geldik. Sendika olarak işçinin, emekçinin lehine olan hiçbir iletişim zemininden kaçmadık.

Bugün de buraya Fiba grubuna bu iletişim talebimizin hala geçerli olduğunu bu işçi ve sendika düşmanı tutumdan vazgeçmeleri için çok geç olmadığını söylemek için geldik.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak ücreti gasp edilen, hakkı yenen, mobbing gören, sendikal baskıya maruz kalan hiçbir üyemizi de hiçbir madenciyi de yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da.

Sendikamız ile beraber Balıkesir’in Balya ilçesinde haksız ve hukuksuz şekilde, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününde iş akitleri feshedilen 243 madenci için kazanana kadar nasıl direneceksek, burada da aynı şekilde direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Duyuruyoruz ki;

Bu haksız hukuksuz uygulama sona erene kadar Polyak Madencilik önünde, FİBA grubu önünde, Özyeğin Üniversitesi önünde, AÇEV (Aile ve Çocuk Eğitim Vakfı) önünde, Fiba Holding Kurucu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in evi önünde, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in evi önünde ve Özyeğinlerin bütün vakıf binaları önünde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Biz haklıyız. Yerin yüzlerce kat altında tozun içinde çalışıyoruz. Tehlike altında çalışıyoruz. Akciğerlerimizi kaybediyoruz. Bedenlerimizden parçalar kaybediyoruz. O yüzden sadece öldüğümüzde değil hakkımızı aradığımızda da maden işçisine değer verilsin istiyoruz. İşten atılan üyemiz geri alınana kadar asla bu yoldan dönmeyeceğiz.

YA SAYGIN BİR UZLAŞMA YA DA TAVİZSİZ DİRENİŞ.

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ.