ZAFER DİVRİĞİ ÇİFTAY MADEN İŞÇİLERİNİN BİRLİĞİNİNDİR.

Sivasın Divriği ilçesinde bulunan OYAK’a bağlı Ermaden A.Ş’nin taşeronu olan Çiftay Madencilik’te çalışan 600 madenci olarak maaş ve sosyal haklarımız için iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Üç gün süren birlik ve kahramanca direniş sonucu taleplerimizin bir kısmı kazanım hanesine yazıldı. Geçen yılın sonunda 2825 TL maaş alırken direniş sonucunda en düşük ücretimiz net 5250 TL, ortalama net ücretimiz 6200 TL oldu.

Her maden havzasında şirketler, taşeron şirketler, siyasi partiler, yerel yöneticiler, belediye başkanları, devlet kurum temsilcileri işçilerin haklarının karşısında diziliyorlar. Divriği Çiftay direnişi de bütün bu yerelde oluşmuş sömürü ve tahakküm oligarşisi karşısında süren bir direnişti. Yani sadece Çiftay patronuna karşı bir direniş gerçekleşmedi. 3 gün süren kararlılık ve dik duruşla devam ettirilen direniş sürecinde işveren taleplerimizi 5 kez revize etmek zorunda kaldı. Dün gelinen aşamada müzakere süreci sürerken siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları iş yeri önüne geldiler konuşmalar yaptılar. Parti temsilcilerini, belediye başkanlarını konuşturmadık. Dolayısıyla konuştukları alanı boşaltıp, terk etmek zorunda kaldılar. Üç gün boyunca bu yapının içeriden dışarıdan yaptıkları tüm girişimler boşa düşürüldü.

Müzakere süreci bir noktada dağıldı. Dağıldığı noktada da belirlediğimiz temsilciler işbaşı yapılması gerektiği konusunda bir uzlaşıyı ortaya attılar. Bizim açımızdan birliğimizin yaratmış olduğu kazanımlar 24 maddelik talepler listesinin tamamını içermiyor. Fakat bu taleplerin önemli bir kısmını kazanım hanesine yazdıran bir sonuç üretti bu mücadele. Elde edilemeyen taleplerle ilgili yeni mücadele planları yapıldı.

Tek bir işçinin bile atılmadığı üretim durdurma, işgal, yol kesme gibi direniş pratiklerini deneyimledik madenciler olarak. Kıymetli olan şey bu mücadelenin kendisidir ve İŞÇİLERİN BİRLİĞİNİN DAHA SAĞLAMLAŞINCA DAHA ÖNEMLİ SONUÇLAR ÜRETEBİLECEĞİNİ BÜTÜN DİVRİĞİ İŞÇİSİNİN BİLİNCİNE KAZIMIŞ OLMASIDIR. Bu önemli bir zaferdir. Önemli bir kazanımdır. Divriği madencileri sadece patronla mücadele etmediğini, karşısındaki düşmanları, karşısında oluşmuş olan oligarşinin kimler olduğunu kavradı. Bu da Divriği işçisinin bilincinin gelişmesi açısından önemli bir deneyim olarak haneye yazılmalıdır.

Bizler dışında ülke genelinde hakları için mücadeleye kalkan, sendikaya üye oldukları için işten atılan ve günlerdir direnen Lila Kağıt işçilerine, hakları için direnen BelKarper İşçilerine, 614 gündür kararlılıkla direnen Kömürcüoğlu/Çınartaş İşçisine, hakları için direnen Bakırköy Belediyesi İşçilerine, hukusuzca işten atılan ve 770 gündür direnen Şişli Belediyesi İşçilerine, İstanbul’un orta yerinde yıllardır alamadıkları hakları için direnen Uzel makine işçilerine, sahte Toplu Sözleşmelere ve işçisini satan sendikalara karşı onurla ayağa kalkan Çimsataş İşçisine ve bu süreci göğüsleyerek işten atılan 13 işçiye, bizim gibi sefalet ücretlerini reddeden maaş ve sosyal hakları için ayağa kalkan Gebze FarPlas işçilerine ve sayamadığımız ülkenin genelinde hakkı için üretimi durduran, işgal eden, sarı sendikaları, bürokratları defedip onurla kendi birliğini kurup ayağa kalkan bütün işçileri en içten duygularımızla selamlıyoruz.

Yaşasın DiRENİŞ

Yaşasın ZAFER

Yaşasın Divriği Çiftay Madencilik İşçilerinin Birliği.

DİVRİĞİ ÇİFTAY MADEN İŞÇİLERİ MECLİSİ

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI