Polyak Madencilikte Yaşanan İş Kazası Üzerine Sendikamızın Açıklamasıdır

Tüm madenci kardeşlerimize Soma’ya, Kınık’a, Savaştepe’ye, Kırkağaç’a ve tüm ülkeye büyük geçmiş olsun. Yaralı kardeşlerimize acil sağlık diliyoruz. Yakınlarıyla en içten dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

18 Aralık Saat 21.30’da Kınık Elmadere Köyü’nde Kurulu bulunan Polyak Maden İşletmesi’nde vardiya 3’te(Paşa) CO2 üretim ayağında, pis hava çıkışında yaşanan iş kazasından 51 madenci işçi kardeşimiz yaralanmıştır. Yaralı madencilerin yarısı çeşitli yerlerinden çeşitli derecelerde yanarak yaralanmıştır. Kol, parmak kırıkları, beyin kanaması geçirenler söz konusudur. Yarala madenci kardeşlerimiz Soma, Kınık, Bergama Devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. İki madenci kardeşimiz İzmir Bozyaka Devlet hastanesine sevk edilmiştir. 

Sendika yöneticilerimiz yaşanan kazanın hemen ardından maden işletmesine varmış. Maden işletmesinin yöneticileriyle, işçilerle görüşmeler yapmıştır. İşletme yöneticilerinin işçileri üretim alanına çağırmasına müdahale ederek riskli çalışma ortamına girilmemesi çağrısı yapmıştır. İşletme Müdürü Serkan Bahçekapılı, genel başkanımız Gökay Çakır’ın işe girmeme çağrısı üzerine, görüşmeyi gelmiş, bu çağrının yerinde olduğunu beyan etmiş. İşçiler, riskli üretim alanına böylelikle sokulmamıştır.

Bahçekapılı, sendika yöneticilerimize kazanın oluş biçimini ayak oturmasından, tozdan, ufak taş kesiklerinden 37 madencide küçük yaralanmalar olmuş, ayakta ve oturarak tedavi edildiklerini ifade etmiştir.

Sendika yöneticilerimiz hastaneleri dolaşınca ilk olarak yaralı sayısının en az 51 olduğunu tespit etmiştir. 51 madencinin durumu ciddi olan, konuşamayacak durumdaki, ciddi yanıklara sahip 2’si hariç 49’uyla yüz yüze görüşme yapılmış işçilere kaza anı sorulmuştur. İşçiler de “alev topu gördüklerini, patlamanın basıncıyla yere kapaklandıklarını, patlamanın metan birikmesinin parlamasından olduğunu” ifade ettiler. Çok sayıda yanığa sahip madencinin varlığı olayı açıklığa kavuşturmuştur. Bunun sonucunda olayın bir patlama olduğu açıktır. Bunun üzerine sendika yönetimimiz sabah şirket yönetimiyle tekrar bir görüşme yapmış olup yaklaşık bir saat süren görüşmede şirket yöneticisi Serkan Bahçekapılı “olayın bir patlama olmadığını kesinlikle arka oturması diye tabir edilen bir olay olduğunu” ifade etmiştir. Savcılık ve bilirkişilerin yer altında yaptığı denetimler sonucunda ocakta herhangi bir sorun olmadığına, ocağın çalışabileceğini tarafımıza söylemiştir ve gündüz vardiyasıyla ocak çalışmaya başlatılmıştır. 

Son olarak;

  1. Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden, denetçilerden çalışılabilir izini alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji Bakanlığına aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun.
  2. İşletme içerisinde, işletme yönetimin kayırma, tehdit pratikleriyle toplu sözleşme tarafı yapılmış Hak-İş/Öz Maden-İş Sendikası, hiçbir İSİG denetimlerine tabi olmamış, işçiler lehine işletme yöneticilerini uyarmamıştır. Patronların sopası gibi davranan sarı sendikacılık işçilerin hayatının tehlikeye atılmasının önünü açmaktadır. En az işveren kadar sarı sendikada bu olaydan sorumludur. İşveren anayasal hakları bir kenara iterek işçilerin sendikal özgürlüğü konusunda tarafgir davranmaya son vermelidir. Bu husus İSİG kuralları açısından da çok kritiktir.
  3. Ayrıca 20 bine yakın madencinin çalıştığı Soma havzasında maden kazaları sonucu oluşacak yaralanmalara, hastalıklara hızlı müdahale edecek tam teşekküllü bir hastanenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Acilen bir Maden Hastalıkları Araştırma Hastanesi oluşturulmalıdır. 

  • Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu