2 .OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuzun 15.10.2021 tarih 67 sayılı kararı ile, Sendikamızın 2. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündemle,  14 Kasım 2021 tarihinde Nihat Danışman Mahallesi Gaziosmanpaşa Cad. SOMA-MANİSA adresinde bulunan Sendika Genel merkezimiz toplantı salonunda 10.00-17.00 saatleri arası yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 21 Kasım 2021 tarihinde aynı adreste aynı saat’te Sendika Genel Merkez toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiş olup Üyelerimize ve ilgililere ilanen duyurulur.

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU 

       Genel Kurul Gündemi

1)         Yoklama ve Açılış

2)         Genel Kurul Başkanlık Kurulu (Divan) Seçimi 

3)         Saygı Duruşu

4)         Genel Sekreterin Açılış Konuşması

5)         Konukların Tanıtılması ve Konuşmaları

6)         Komisyonların Oluşturulması

a.         Hesap tetkik Komisyonu

b.         Tahmini Bütçe Komisyonu

c.         Tüzük Değişikliği Komisyonu

d.         Genel Kurul Kararları Komisyonu

7)         Genel Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap  Raporunun Görüşülmesi

8)         Kurulların (Genel Yönetim, Kurucular Kurulu) Aklanması -İbra- 

9)         Tüzük Değişikliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

10)       Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

11)       Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

12)       Genel Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması

13)       Sendika Organlarına Aday olanların divana müracaatları

14)       Adayların Kesinleştirilmesi     

15) SEÇİMLER

a) Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri, Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri  ve  7 yedek üye

b) Genel Denetim Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye

c) Genel Disiplin Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye 16) Kapanış