İşçi Sınıfı Onları Unutmayacak: Onlar Kavga ve Mücadelenin Alevleridir – Volkan Yaraşır

İki işçi önderi Tahir Çetin ve Ali Faik’i kaybettik. İşçi sınıfı toprağın ve ateşin çocuklarıdır. Tahir ve Faik, sınıfın bu niteliğini kimliklerinde bütünleştiren arkadaşlardır. “Sınıftan kaçışın” makbul olduğu koşullarda hem Umut-Sen deneyimi, hem de Bağımsız Maden-İş pratiği akıntıya karşı duruşun ifadesidir. Sınıf içinde stratejik konumlanma ve sınıf içinde stratejik çalışmanın ne derece yaşamsal olduğunu gösteren deneyimlerdir. Tahir ve Faik arkadaşlar bu işin mimarı ve hamallarıdır. Küresel fabrikanın parçası haline gelmiş Anadolu topraklarında, kentlerinde kapitalist talan ve yağmaya, siyasal gericiliğe ve tahakküme karşı nereden başlanması ve ne yapmalı? sorusuna iki arkadaş, iki yoldaş teşkilatları, pratikleri ve duruşlarıyla yanıt verdiler. Modern çitleme alanına dönüşmüş Anadolu kentlerinde sınıfsal antogonizmanın içinde taraf olmak ve işçi sınıfı içinde inatla çalışmak başka bir dünya istemenin somut karşılığıdır. Bu aynı zamanda lümpen burjuvaziye, mafyatik ve korporatist sendikacılığa ve kapitalist devlete kafa tutmanın ifadesidir. Tahir ve Faik arkadaşlar bu kafa tutmanın iki militanıdır.

Yine bu iki arkadaş sınıf çalışmasının ve küçük birikimlerin ne derece yıkıcı olabileceğini Madenci Yürüyüşü’yle gösterdiler. Maden Ocağı’nın dibinde, en ağır koşullarda direnmenin, korkmamanın ve örgütlü olmanın gücünü bize hatırlattılar. İşçi sınıfı devrimciliğini kendi kimliklerinde somutlayan Faik ve Tahir arkadaşlar, davanın kıvılcımları olarak bize inadı, kararlılığı, azmi ve korkusuzluğu bıraktılar. Onların ölümünden kapitalist devlet ve sermayenin sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Şimdi kıvılcımı aleve çevirme ve Alev olma zamanıdır.
Anıları önünde saygıyla…

Volkan Yaraşır

Umut-Sen