Ege Bölge Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu

Sendikamızın 1. olağan genel kurul faaliyet raporunda detaylıca ifade edilen; küresel kapitalist sistemin içinde bulunduğumuz dönemde belirleyici olduğu maden, enerji üretim, iletim ve dağıtım kanallarınının denetim altına alınması politikaları günümüz toplumsal çatışma alanlarının ana gündemlerinden biridir. Dünyada ve bölgemizdeki enerji politikaları çerçevesinde ülkemizin bulunduğu bölge halklarının emperyalizmden bağımsız çıkarlarını ancak sermayeden bağımsız çıkarlara sahip kesimler yani Türkiye işçi sınıfı temsil etmektedir. Bu anlamda sermayenin ve hükümetlerin “enerji köprüsü olacağız” propagandasının ardında gizlenen emperyalizm işbirlikçisi yağma siyasetine karşı, sınıf temelli bir anti-emperyalist ve dünya işçilerinin birliğini hedefleyen enternasyonalist çizginin önemi belirginleşmektedir.

Uluslararası sermayenin direktifleri, yerli sermayedarların yükleniciliği doğrultusunda üretilecek elektrik enerjisinin yüzde 25’i Türkiye’de 10 civarında belirli kömür havzası içinde ön plana çıkan Afşin-Elbistan, Yatağan-Kemerköy-Yeniköy, Trakya ve Kütahya-Gediz-Soma havzalarından sağlanacak. Uluslararası sermaye ile Türkiye hükümetinin anlaşmasına göre, doğal olarak kömüre dayalı enerji üretimi planlanan bu yerlerde maden sahalarının ve üretim ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bu yeniden düzenlemenin sonucu olarak ülkemizin önemli enerji üretim havzalarından Ege bölgesinde tarımı bitiren, acele kamulaştırma yada doğrudan satın alma yoluyla köylünün toprağına el koyan sonra da yerli ve uluslararası sermayeye peşkeş çeken politikalar sonucunda bölge halkımızın büyük bir bölümü işçileştirilmiştir. Tüm geçim araçları elinden alınan, tarımdan geçinemez hale getirilen halkımız madenlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Ege bölgesinde; sendikamızın kuruluş ilke ve hedefleri doğrultusunda devletten, sermayeden, sarı sendikadan bağımsız kendi öz gücümüze dayanan işçi meclis, komite ve konseylerinde birleşerek, köy köy, mahalle mahelle, işyeri işyeri örgütlenerek mücadelemizi büyütmek için bir adım daha atıyoruz.

Yaşasın maden işçilerinin onurlu mücadelesi!

Üreten biziz yöneten de biz olacağız!