Ege Bölge Şubesi 1. Olağan Genel Kurul İlanı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu Şube yönetim kurulumuzun 7 nolu kararı ile aşağıda belirtilen gündemle 10 Temmuz 2021 Türkcedit mah. Koca mah. No:2 Kınık/İzmir adresinde bulunan şube merkezimiz toplantı salonunda 11:00-17:00 saatleri arası yapılmasına, belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının aynı gündem, aynı adres ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın 17 Temmuz 2021 yapılmasına karar verilmiş olup ilgililere ilanen duyurulur.  

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI

EGE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Gündem;

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Açılış Konuşması
 3. Divan Oluşumu (Divan Başkanı, Divan Sekreteri ve Üye) Seçimi
 4. Saygı Duruşu
 5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 8. Şube Yönetim Kurulu(Kurucular Kurulu) ibrası
 9. Şube Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarına aday olacakların divana bildirilmeleri
 10. Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 5 yedek üyeliklerine 3
 11. Şube Denetim Kurulu asil üyeliklerine 3 yedek üyeliklerine 3
 12. Şube Disiplin Kurulu asil üyeliklerine 3, yedek üyeliklerine 3 üyenin belirlenmesi
 • Seçimler
 • Kapanış