Hırsız Patronlar Değil Hakkını Arayan Maden İşçileri Yargılanıyor!

Sendikamız öncülüğünde, 25 Kasım 2020 tarihinde yüzlerce maden işçisi ödenmeyen maaşları, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilmek ve madenlerde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamak amacı ile Ermenek’te sürdürdükleri direnişin 87. gününde seslerini başkentte duyurmak için Ankara’ya yürüme kararı aldı. Madencilerin ve madenlerin sorunlarını yetkililere duyurabilmek amacıyla Güneyyurt Meydanı’ndan Ankara’ya doğru yürüyüşüne başlamak isteyen maden işçileri ve maden işçilerinin aileleri jandarma ve polis kuvvetleri tarafından engellendi. Yürüyüşlerine devam etmek isteyen madenciler kolluk tarafından şiddet, küfür ve hakaretlere maruz kalarak hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındılar. İşçilerin çalıştıkları madenlerin sahipleri olan, uzunca süredir hukuka aykırı yöntemlerle madenleri çalıştıran, işçilerin emeğini gasp eden Özbey ailesine hesap sorulmaz hatta maden sahipleri plaket ile ödüllendirilirken; en temel haklarını, alacaklarını talep eden maden işçileri şiddet ve hakaret eşliğinde gözaltına alınıp haklarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten, görevi yaptırmamak için direnmekten ve mala zarar vermekten ceza davası açıldı.

Maden işçisi arkadaşlarımıza karşı yapılan darp, tehdit ve hakaretlere karşı yaptığımız suç duyuruları takipsizlikle sonuçlarken; hakkını arayan maden işçilerinin gözaltına alınması ve devamında haklarında bir ceza davasının açılması kolluğun ve yargının madencilere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Maden işçisi arkadaşlarımızın olay anında maruz kaldıkları şiddet doktor raporları ile ispatlanmış olmasına rağmen savcılık tarafından dikkate alınmamış, etkin bir soruşturma yürütülmemiş ve bunlarla birlikte jandarmanın gerçeğe aykırı aldığı raporlar ile maden işçilerinin jandarmayı darp ettiği gösterilmiştir.

Maden işçisinin haklı ve meşru eylemini engellemiş, maden işçisine şiddet uygulamış, hakaret etmiş, gerçeğe aykırı raporlar düzenlemiş tüm kişi ve kurumlara karşı bütün hukuki yolları işleteceğimizi duyururuz.

Üyelerimiz hakkında açılan ceza davasına karşı bütün kamuoyunu Ermenekli madencilerin haklı ve meşru mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz.

Bu mücadelenin değil maden sahiplerinin yargılanması gerektiğini her zaman yükses sesle söylemeye devam edeceğiz.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Avukatları