Bu daha başlangıç, işçi sınıfının iktidarına kadar mücadeleye devam

Basına , Kamuoyuna ve Soma Maden İşçilerine

“Olmaz”, “alamazsınız”, “üstüne su için”, “mahkeme kararları bile bir işe yaramadı” vs dediler hepimizi inandırdılar.  Öbür dünyada hesap sorulur diye köşemize çekildik, Uyar Madencilikte tam 8 yıl, diğer madenlerde 6 yıl bekledik.

Geçtiğimiz yıl az sayıdaki tazminat mağduru maden işçisiyle “DİRENİRSEK alırız”, “en azından hakkımızı almak için mücadele ederiz” dedik, kazanabileceğimize olan inancımızla önce Soma sokaklarını beş kez arşınladık, 5 Ekim 2019 tarihinde Ankara yollarına düştük. 60 seçilmiş madenciyle 3500 madencinin hakkı, hukuku için yürümeye başladık. Bu süreçte yolumuzu kesenler, tehdit edenler, bizleri içimizden bölmeye çalışanlar, geri döneceğimizi zannettiler, yanıldılar. O 60 madenci hakkı için, adalet için kendilerine öncülük eden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na inandı, güvendi, yüreğini ortaya koydu. 33 gün Kırkağaç Çamı’nda jandarma barikatı önünde ısrar ve inatla haykırdı, “tazminat hakkımız söke söke alırız dedi” ve aldı. Eynez ocağında çalışan 2136 madenci tazminatlarını aldı. Parça parça iktidarı alacağız şiarı bilince taşındı ve o bilince uygun yeniden bir mücadele süreci inşa edildi üstelik pandemi koşullarında.

Ve mücadelenin yeni etabı daha bilinçli daha kararlı başladı ve dün T.B.M.M, Uyar Madencilik dışındaki taleplerimizi karşılayan yasayı kabul etti, etmek zorunda kaldı.

Bu yasada eksiklikler var, bu eksikliklerin başında Uyar Madencilik, Ermenek ve diğer rödovanslı işyerlerindeki sınıf kardeşlerimizin ödenmeyen hakları var. Biz bu kardeşlerimize Bağımsız Maden İşçileri Sendikası olarak söz veriyoruz, onların da haklarının tamamını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Değerli maden işçileri, değerli halkımız

Dün meclisten geçen yasayla, Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocaklarında çalışan, yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kıdem tazminatını hak edecek bir şekilde işten ayrılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları bu işletmelerdeki çalışmaları dikkate alınarak hizmet birleştirmesi yapılıp ödenecektir.

İş kazası nedeniyle mahkeme kararı ile tazminat kazanan madencilerin kendilerine ya da varislerine bu tazminatların ödeneceğine ilişkin gerek Enerji Bakanlığı gerekse TBMM Grup Başkan vekillerince açık bir söz verilmiştir, gün gün takipçisi olacağız.

Diğer yandan Uyar Madencilikle ilgili mutlaka bir çözüm bulunacağı ifade edilmiştir. Ayrıca sendikamız yasa yürürlüğe girdikten sonra Ermenek dahil bu konuyla ilgili her türlü mücadeleyi kesintisiz sürdürecektir.

Değerli basın emekçileri, halkımız ve maden işçileri

Zor ama inançlı ve kararlı bir mücadele sonucu önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi görevlerimizden biri belki de en önemlisi maden işçilerini sarı, patron beslemesi sendikalardan kurtarmak ve sendikamızı maden işçilerinin söz ve karar sahibi olduğu gerçek bir maden işçileri sendikası yapmaktır.

Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, siyasi partilerimize, dernek ve emekten yana oluşumlara bu koşullarda sayfalarını, kanallarını tarafımıza açan haberlerimizi yapan değerli basınımıza, T.B.M.M’de yasanın madencilerin istemi doğrultusunda çıkmasını sağlayan emek veren milletvekili arkadaşlarımız ile Grup Başkan Vekillerimize sendikamız ve maden işçileri adına teşekkür ediyoruz.

SON YERİNE

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’den günümüze kadar iş kanunlarında işçilerin lehine olan çoğu hakkın patronlar lehine budandığı yüzlerce yasal düzenleme yapıldı. 13 Mayıs 2014’ten beridir daha sonradan sendikamızın kurucuları haline dönüşen işçilerin önderliğinde yürütülen hak mücadeleleri sayesinde ikinci kez yasaya dönüşen bir kazanımı üretmiş olduk. İlki Maden Kanunu’nda yeraltı maden işçilerinin en az çift asgari ücret alması, çalışma saatlerinin kısaltılması vb düzenlemeleri içeriyordu.

İkincisi ise bir buçuk yıllık mücadelemizin sonucu olarak gündeme geldi ve yine yasa yapan bir sonuç ürettik. Bu kez İş Kanunu’nda işçi lehine yeni bir ek yaptırdık. Rödovanslı sahalarda Yargıtay kararlarında bugüne kadar kabul görmeyen alt işveren-üst işveren bağı yasanın resmileşmesiyle birlikte yeniden kabul görmek zorunda kalacaktır. Bu yasayla rödovans sistemi fiilen çökertilmiş olacaktır. Bu maden işçileri açısından oldukça önemli bir sonuçtur.

Yine gündemde olan Kıdem Tazminatının Fona Devri tartışmaları açısından da Kıdem Tazminatının mevcut forumunun virgülüne dokunmadan patronların ödemediği, kıdem, ihbar, iş kazası ve ölüm tazminatlarının devlet tarafından ödenmesi garantisinin getirilmesi açısından da somut bir kazanımı temsil etmektedir. İşçi hareketi içinde olanlar ve sendikal dünya açısından çok yönlü sonuçlar üretebilecek yeni bir mücadele halkası olarak ele alınıp tartışılmalı, değerlendirilmelidir.

Sevgi ve saygılarımızla.

Bu daha başlangıç, işçi sınıfının iktidarına kadar mücadeleye ve işçi sınıfının kurucu gücüne inanmaya devam…

BAĞIMSIZ MADEN İŞ YÖNETİM KURULU

3500 TAZMİNAT VE EMEKLİLİK MAĞDURU