BAŞTA İMBAT PATRONLARI OLMAK ÜZERE KUMPAS PEŞİNDE OLANLARI UYARIYORUZ!

Dün linç etmeye kalkanlar, şimdi de yıldıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

İmbat patronları pandemi koşullarında kendilerine yaptığımız uyarılardan yola çıkarak, sendikamız Genel Başkanı Tahir Çetin ve Örgütlenme Uzmanımız Başaran Aksu hakkında siyasileri devreye sokarak suç duyurusunda bulunmaları üzerine Soma Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma nedeniyle bugün ifade verdiler.

Ayrıca sendika uzmanımız Başaran Aksu’nun 16 Şubat 2020 tarihinde tazminatları ödenmeyen madencilerin eyleminde T.K.İ önünde yaptığı konuşma nedeniyle ayrı bir soruşturma başlatıldığı gerekçesiyle de bir ifade verdi.

Soma havzasında değişik işletmelerde çalışan maden işçilerinin yaşamaları üzerine kurulmuş bulunan sömürü ve rant cenderesinden kurtuluş için verdikleri onur ve adalet mücadelesinin yaygın olarak havzadaki tüm iş kollarından işçiler ve yöre halkınca sahiplenilmesi, bu mücadelelere öncülük eden Bağımsız Maden-İş Sendikası’ının etrafındaki teveccühün büyümesi, maden patronları, kontrollerindeki sarı Türkiye Maden-İş yöneticileri ve Akp bölge milletvekilinin oluşturduğu işçi ve halk çıkarları aleyhinde konumlanmış yapı ve siyasi ilişkiler ağını tedirgin ettiği Soma havzasında yaşayan herkesçe biliniyor, takip ediliyordu. Başlatılan soruşturmalarla suç inşa etmeye çalışmaları göstermektedir ki tehdit, mobing ve baskılarla ifadeler üretenler bizzat bu yapının merkezindeki şahıslardır.

Yargılanmaya çalışılan şey 3500 maden işçisinin yıllar boyu oyalanma ve kandırılma mekanizmalarını boşa çıkarıp ulusal kamuoyunun da ilgisine çeken bir hak mücadelesine 7 yıl sonra başlayıp, somut direnişlerle yıllardır ödenmeyen tazminatlarının bir kısmını kazanmış olmaları ve geri kalan kısmını almak içinde mücadeleye ara vermeden tavizsiz ısrarlarını sürdürmeleridir.

Yine yargılanan şey sarı sendikal yapı karşısında yıllardır cendere altına alınmış tek tek ya da onar onar ya da bazen 301 kişi olarak iş cinayetlerine ve katliamlarına maruz kalmaya mahkum edilmiş işçilerin kendilerini böyle bir konumda tutmak üzere başlarına musallat edilmiş patronlar ve siyasi iktidarca kollanan sarı Türkiye Maden-İş’ten kurtulmak üzere Bağımsız Maden-İş’i kurarak alternatif bir seçeneği üretmiş olmalarıdır. Yine yargılanan, soruşturulan şey işçilerin kanundan, toplu sözleşmeden, anayasadan doğan haklarını öğrenmeleri ve talep etmeye, sorgulamaya, sarı sendikadan istifa etmeye başlamalarıdır.

Yine yargılanan şey işletmelerde yaklaşan toplu sözleşme döneminde işçilerin başta iş güvenceleri ve işçi sağlığı ve iş güvenlikleri ile ekonomik, demokratik hak mücadeleleridir.

Yine yargılanan şey İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kanununun uygulanması konusundaki hukuksuz, maliyetten kaçıcı uygulanmalarının işçilerce ve sendikamızca neden gündeme getirildiğidir.

Sendikamız Bağımsız Maden İş  senelerdir  tazminatları ödenmeyen madencilerin mücadelesini her koşulda devam ettirecektir. Ayrıca maden işçilerinin başta iş güvenliği ve işçi sağlığı, insanca yaşam ve çalışma koşullarının yaratılması için her türlü yasal fiili ve meşru mücadeleyi vermeye devam edecektir. İşçi sınıfımızın bu mücadelede önümüze çıkacak olan tüm engelleri birer birer aşacağız.

İmbat patronlarına önerimiz; kumpas taktikleri ile uğraşacaklarına başta ölümlü kazalar olmak üzere iş kazalarının önüne geçmek için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini eksiksiz almalarıdır.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu