Madenci izliyor, takip ediyor, affetmeyecek, söküp alacak!

Sendikamız öncülüğünde bir araya gelen Soma tazminat mağduru maden işçileri bugün Soma Hükümet Meydanında bir araya gelerek TKİ önüne yürüdü: “Bir kez daha duymayan kulaklara  duyuruyoruz görmeyen gözlere  göstermeye çalışıyoruz, hep birlikte tüm maden işçisi kardeşlerimizi sokakta, ayakta, tetikte olmaya çağırıyoruz.”

Basınımızın değerli emekçileri, değerli arkadaşlar;

MADENCİ İZLİYOR, TAKİP EDİYOR.

AFFETMEYECEK!

SÖKÜP ALACAK!

Soma Kömürleri A.Ş ve sarı sendika ortaklığı ile   gasp edilmeye çalışılan Tazminat haklarımıza  ve bu gaspa göz yuman siyasilere karşı yaklaşık 1 senedir  her türlü zorluğa rağmen inatla sürdürdüğümüz mücadelemiz sonucu  başarılar elde ettik ve en azından Eynezle ilgili tazminatlarımızın bir kısmını  vermek zorunda kaldılar. Diğer madenlerde; yani Uyar, Geventepe, Atabacası, Işıklar’da çalışan arkadaşlarımızın da tüm haklarını almak için görülüyor ki şimdi daha fazla mücadele daha fazla kavga etmemiz gerekiyor.

Rödovaslı  işyerleri Geventepe, Atabacası, Işıklar, Uyar madenlerindeki haklarımızı alabilmek için  önümüzde günlerde yapılması gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyor verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin tamamının grup başkan vekilleri çok kez basın önünde, üç kez bizlerin oluşturduğu heyete “şayet AKP meclise torba kanun için bir yasa teklifi getirirse biz öncelikli olarak bu teklifin yasalaşması için çalışacağımıza söz veriyoruz” dediler. AKP grup başkan vekilleri de gerek basın önünde gerek doğrudan görüşmelerimizde bu teklifi meclise getireceklerine dair defaten söz verdiler. Ne yazık ki bugüne kadar AKP grubu tarafından bu teklif meclis gündemine getirilmedi. Soma vekili Mehmet Ali Özkan’a defalarca çağrı yapmamıza rağmen tüm muhalefet partilerinin imza atacağı teklifi meclise getirmek için tek bir şey yapmadı. Kendisinin de kanun teklifi yapma yetkisi var. Son kez çağrı yapıyoruz, sayın Mehmet Ali Özkan eveleyip geveleme, artık madenciyi kandırmaya son ver, ya teklifi meclise ver ya da derhal istifa et.

Değerli basın emekçileri değerli madenciler,

14 Şubat 2020 tarihinde Cuma günü  Ankara’da  Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri genel müdürü, TKİ hukuk işleri avukatları arasında gerçekleştirdiğimiz  toplantıda tazminat ödemelerinde yaşanan sorunlar aktarılmış aşağıda belirttiğimiz konularda görüş alışverişinde bulunulmuş bazı konularda yaşanan sorunlar giderilmiş bazı sorunlarla ilgili ortak çözümler üretilememiştir. Bu çerçevede;

1. Geventepe Ocağı kapandığında kesintisiz olarak Eynez Ocağında işlerine devam eden ve Eynez Ocağında çıkışları verilen işçilerin sadece Eynez’deki değil tüm çalışması üzerinden tazminat ödenmesi yapılmasında ısrar etmemize karşın bu sorun çözülememiş, sadece Eynez ocağında çalışma döneminin ödemesi yapılacağı ifade edilmiştir. Bu konu üzerinde çalışmalar devam edecektir.

2. Maden  işçilerinin bazılarına yapılan ödemelerin eksik yapıldığı, eksik faiz işletildiğine ilişkin şikayetler konusunda uygulanacak faiz türü vs. konusunda mutabık kalınmıştır. Eksik veya yanlış ödeme yapıldığının tesbit edilmesi  halinde varsa sorunların düzeltilebileceği kararlaştırılmıştır.

3. Katliamdan önce askere gidiş veya benzer bir sebeple işten çıkan ve sadece Eynez’de çalışmış işçilerin başvurması halinde ödemelerinin yapılabileceği belirtilmiştir.

4. Ödeme yapılması için sadece TKİ’ye karşı açılmış olan dava varsa davadan feragat edilmeli, Soma Kömürleri’ne karşı açılmış davalardan hiçbir şekilde feragat istenmeyecektir.

5. Atabacası, Işıklar ve Uyar Madencilik mağdurları için TBMM’de yasal düzenleme yapılması konusunda mecliste grubu bulunan tüm partilerle görüşmeler yapılmış ve tüm partilerden söz alınmıştır. Bu sürecin takipçisiyiz ve asla çözüm üretilmeden mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha belirtiyoruz. Bu konu ile ilgi somut gelişmeler olduğunda sendikamız tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

6. TKİ tarafından imzalatılan ibranamelerin bir sureti kesin olarak arkadaşlarımıza verilecektir ve eğer bir eksiklik ve yanlışlık var ise bu durum düzeltilecektir.

7.  Değerli madenciler, biz biliyoruz ki mücadele etmek, sokağa çıkmak, hakkımızı hukukumuzu ısrar ve inatla talep etmek  gerçek çözüm yoludur. Bir kez daha duymayan kulaklara  duyuruyoruz görmeyen gözlere  göstermeye çalışıyoruz, hep birlikte tüm maden işçisi kardeşlerimizi sokakta, ayakta, tetikte olmaya çağırıyoruz.

Maden işçisinin tek kuruşunu patronların cebinde bırakmayacağız!

3500 Tazminat Mağduru Maden İşçileri

Bağımsız Maden-İş Yönetim Kurulu

MADENCİ İZLİYOR, TAKİP EDİYOR. AFFETMEYECEK!SÖKÜP ALACAK

Posted by Bağımsız Maden-İş on Sunday, February 16, 2020