Tazminat ödemelerinde yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirme

14 Şubat 2020 tarihinde sendika avukatımız ve uzmanımızla Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri genel müdürü, TKİ hukuk işleri avukatları arasında gerçekleşen toplantıda tazminat ödemelerinde yaşanan sorunlar aktarılmış aşağıda belirttiğimiz konularda görüş alışverişinde bulunulmuş bazı konularda yaşanan sorunlar giderilmiş bazı sorunlarla ilgili ortak çözümler bulunamamıştır.

1- Geventepe ocağı kapandığında kesintisiz olarak Eynez ocağında işlerine devam eden ve Eynez ocağında çıkışları verilen işçilerin sadece Eynez’deki değil tüm çalışması üzerinden tazminat ödenmesi gerektiği tarafımızdan bildirilmiş fakat bu sorun çözülememiş sadece Eynez ocağında çalışma döneminin ödemesi yapılacağı tarafımıza iletilmiştir.

2- Bazı işçilere yapılan ödemelerin eksik yapıldığı, eksik faiz işletildiğine ilişkin şikayetler konusunda uygulanacak faiz türü vs konusunda mutabık kalınmıştır. Eksik veya yanlış ödeme yapıldığının düşünülmesi halinde TKİ’ye başvurulabileceği ve varsa sorunların düzeltilebileceği iletilmiştir.

3- Katliamdan önce askere gidiş veya benzer bir sebeple işten çıkan ve sadece Eynez’de çalışmış işçilerin başvurması halinde ödemelerinin yapılabileceği belirtilmiştir.

4- Ödeme yapılması için sadece TKİ’ye karşı açılmış olan dava varsa davadan feragat edilmesi istenmektedir. Soma Kömürleri’ne karşı açılmış davalardan hicbir şekilde feragat istenmemektedir.

5- Atabacası, Işıklar ve Uyar Madencilik mağdurları için TBMM’de yasal düzenleme yapılması konusunda mecliste grubu bulunan tüm partilerle görüşmeler yapılmış idi. Sürecin takipçisiyiz. Somut gelişmeler olduğunda sendikamız tarafından bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

6- Mücadele gerçek çözüm yoludur. 16 Şubat Pazar günü saat 12.30‘da Soma Kaymakamlık Meydanında toplanıp TKİ’ye yapacağımız yürüyüşte bir kez daha duymayan kulaklara sesimizi duyuracağız, hep birlikte.

Maden işçisi kardeşlerimizi sokakta, ayakta, tetikte olmaya çağırıyoruz.

Mutlaka kazanacağız.

Maden işçisinin tek kuruşunu patronların cebinde bırakmayacağız!

Bağımsız Maden-İş Yönetim Kurulu