Ankara’da Yaptığımız Görüşmeler Hakkında Bilgilendirme

Sendikamız öncülüğünde tazminat mağduru Soma’lı madenci arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü ve ödemelerin yapılması için heyetimiz 28 Ocak’ta bir dizi görüşmeler yapmıştır.
İlk olarak Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TKİ genel müdürü Sayın Ömer Bayrak, Enerji Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Süleyman Önel ile Enerji Bakanlığı’nda yapılan görüşmede edindiğimiz bilgiler şu şekildedir ;

  • Soma katliamının gerçekleştiği Eynez ocağında işten atılan işçilerin tazminatlarının TKİ tarafından ödenmesi için bu güne kadar yaklaşık 1.600 işçi başvuru yapmıştır.
  • Başvuru yapan tüm işçilerin tazminatlarının faiziyle birlikte hesaplamaları yapılmıştır.
  • Başvuru yapan işçilerin tazminatlarının tamamı faiziyle birlikte 29 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır.
  • Tazminat ödemeleri taksitler halinde değil tek seferde yapılacaktır.
  • Eynez ocağında çalışıp bugüne kadar dilekçe vermemiş olanlar için dilekçe verme süre sınırı kaldırılmıştır. Henüz dilekçe vermemiş olanlar sendikamızda bulunan örnek dilekçeleri doldurarak SGK hizmet dökümlerini ekleyerek TKİ’ye verebilirler.
  • Eynez ocağında çalışıp hem dilekçeyle başvuru yapıp aynı zamanda dava açmış olanların da dilekçelerinin dikkate alınarak ödeme yapılacağı belirtilmiştir.
  • Dava açmış olanların davalarından feragat etmeleri halinde TKİ tarafından herhangi bir avukatlık ücreti veya yargılama gideri talep edilmeyeceği prensip olarak uygun görülmüştür.
  • Işıklar, Atabacası ve Uyar Madencilik’ten işten çıkarılan işçilerle ilgili bu işletmelerin Rödovans’lı olarak kabul edilmiş olmaları nedeniyle Enerji Bakanlığı’nın ve TKİ Genel Müdürlüğü’nün mevcut yargı kararları doğrultusunda ödeme yapamayacağını belirtmişlerdir. Bu konuda tüm tasarruf ve yetkinin TBMM’de olduğu belirtilmiştir.

TBMM’de grubu bulunan siyasal partiler tarafından bir talep gelmesi halinde sorunun çözümü için yetkileri dahilinde her tür yardım ve desteği vereceklerini belirtmişlerdir.

Enerji Bakanlığı görüşmesi sonrasında heyetimiz TBMM’de görüşmelerine devam etmiştir.
AKP Grup Başkanvekili Sayın Özlem Zengin
CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel
HDP Grup Başkanvekili Sayın Hakkı Saruhan Oluç
İYİ Parti Grup Başkanvekili Sayın Lütfü Türkkan
MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan Akçay
İle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Tüm grup başkanvekilleri ile görüşmeler oldukça olumlu bir havada geçmiş, mağduriyetlerimizin hala giderilmediği tekrar hatırlatılmıştır. Işıklar, Atabacası ve Uyar Madencilik’ten işten atılan işçilerin tazminatlarının ödenmesi için tarafımızdan yasal değişiklik yapılması konusunda talepte bulunulmuştur.
Prensip olarak çıkarılacak “torba yasa” olarak tabir edilen kanun değişikliklerinden birisine eklenecek maddelerle değişiklik yapılabileceği bu şekilde tazminatların ödenmesinin önündeki engelin kaldırılabileceği belirtilmiştir.
Tüm partilerin grup başkanvekilleri sorunun çözümü için elinden gelen çabayı ve gayreti göstereceğini belirtmişlerdir.
Tüm partilerin temsilcileri iletişim bilgilerimizi almış ve kendi iletişim bilgilerini heyetimize vermişlerdir.
Heyetimiz tazminatlar ödenene, sorun çözülene kadar sorunun takipçisi olacağını belirtilmiştir.
Görüşmelerde gerekli ilgiyi ve gayreti göstereceğini belirten tüm grup başkanvekillerine sendikamız ve tazminat mağduru maden işçileri adına teşekkürlerimizi ileterek görüşmeler sonlandırılmıştır.