Direnişimizin kazanımlarının takipçisiyiz!

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, Soma`da, Ermenek`te, Kozlu`da, Karadon`da, Elbistan‘da, Kemalpaşa`da, Dursunbey`de, Gediz`de, Şirvan’da Çeltek’te madenlerde çalışırken iş cinayetlerinde yitirdiğimiz kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bu günü maalesef yine sorunlarımızın tartışıldığı çözümler üretildiği, başta işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin eksizsiz alındığı, insanca çalışma koşullarının oluşturulduğu bir zamanda değil sorunların ağırlaştığı bir dönemde, kutlama yerine nerdeyse her gün yaşanan ölümler ve kazalanmalarla anıyoruz.

Mücadelemiz insanca yaşama mücadelesidir, bu vesile ile Dünya’nın tüm madenlerinde, galerilerde, aynalarda, şevlerde ter döken maden işçilerine selam olsun.

Değerli Basın emekçileri, değerli madenciler 33 gün süren mücadelemiz neticesi;

Başta Eynez Maden ocağında çalışanlar ve 30 kasım 2014 tarihinde iş akitleri feshedilen arkadaşlarımız olmak üzere Atabacası,Işıklar ve Uyar madencilikten kıdem ve ihbar tazminatlarını hak edecek bir şekilde işten çıkartılan madencilerin ve iş kazası tazminatlarını alamayan madencilerin ve yakınlarının 5 ila 7  yıldır ödenmeyen tazminatlarının ödenmesinin yolunu açtık. Eğer mücadelemize kesintisiz olarak devam edersek yani süreci takip etmekte tereddüte düşmezsek; inat, ısrar ve irade gösterirsek kısa bir zaman içerisinde tazminatlarımızı alacağız.

Sarı sendika, sermaye ve siyaset üçgeninin ayak oyunlarını şimdilik boşa çıkarttık ancak her türlü yalan dolan ve ihanet içerisinde olanların oyunları devam ediyor. Bunlara fırsat vermemenin tek yolu Bağımsız Maden İşçileri Sendikasını süratle örgütlemekten geçiyor.

Değerli arkadaşlar,

5 Ekim 2019’da Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğüyle tazminat mağduru 50 maden işçisiyle başlayan yürüyüş Kırkağaç Çam’ında 33 gün sürmüş ve bu süreç içerisinde Enerji Bakanlığı, TBMM ve TKİ Genel müdürlüğü ile sendika ve işçi temsilcileri Ankara’da üç kez müzakere yapmış. Bu müzakereler sonucu Eynez işçilerinin alacaklarının doğrudan TKİ tarafından Ocak ayı içerisinde ödeneceği, Uyar madencilik, Atabacası, Işıklar işçilerinin alacakları ise Aralık ayı içerisinde TBMM’den çıkarılacak torba kanunla ödeneceği konusunda bir uzlaşıya varılmıştır. Enerji Bakanı ve TKİ’nin

bu görüşmeleri ve uzlaşmayı basın ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Tazminat mağduru Eynez işçilerinin T.K.İ’ye iletilmek üzere E.L.İ’ye verdikleri dilekçelere istinaden; E.L.İ tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü işçi arkadaşlara ödeme işlemlerini hızlandırmak için, “arkasında işyeri ünvan listesi de olan SGK hizmet dökümü’nün Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınarak dilekçe ile birlikte T.K.İ’ye verilmesi gerekmektedir” diye mesaj yoluyla iletilmiştir.

Oysa sarı sendika maden iş usulsüz bir şekilde dilekçe örneği hazırlayarak işçi arkadaşları kandırmaya devam ediyor.

Tekrar belirtiyoruz ki; Tazminat mağduru işçi kardeşlerimizin dilekçelerini 2 nüsha halinde direkt olarak T.K.İ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne vermeleri ve alındı belgesini almaları gerekmektedir. Mücadelelerimiz sonrası tazminatların ödenmesi aşamasında bu durumu engellemeye çalışan ve işçi kardeşlerimizi halen yalan dolan ile kandıran maden iş sendikasının bu yalanına hiçbir işçi arkadaşımızın itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Bizler ise hem görüşmelerde hem de işçilerle istişarelerimizde verilen sözün aktif takipçisi olacağımızı beyan ve ilan etmiştik. Enerji Bakanlığı’yla kurmuş olduğumuz iletişim zemini ve milletvekili dostlarımız üzerinden yasanın çıkış sürecini takip ediyoruz. Aralık ayı içerisinde heyetimizle gideceğimiz Ankara’da hem Enerji Bakanlığı hem de meclis grup başkan vekilleriyle yasanın bir an önce çıkması, işlemlerin hızlandırılmasına yönelik görüşmeler yapacağız. Verilen sözler açıktır nettir, dikkatle adım adım takip ediyoruz.  Bütün işçi kardeşlerimizi verilen sözlerin takipçisi olmaya, birlik halinde mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Uyar işçisi, Atabacası işçisi, Işıklar işçisi, Eynez işçisi paraları banka hesaplarına yatıncaya kadar rehavete kapılmamalı, tetikte olmalı, sokakta olmalı, Bağımsız Maden-İş Sendikamızla birliğini büyütmeye devam etmelidir.

*TAZMİNAT HAKKIMIZ SÖKE SÖKE ALIRIZ

*TKİ TAZMİNATI ÖDE

Verilen Sözün Takibindeyiz!

3500 SOMA TAZMİNAT MAĞDURU SOMA HOLDİNG VE UYAR MADENCİLİK ’TEN İŞÇİLER

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI

Direnişimizin kazanımlarının takipçisiyiz! #4AralıkDünyaMadencilerGünü

Posted by Bağımsız Maden-İş on Wednesday, December 4, 2019