1. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamızın 1. olağan genel kurulu Yönetim Kurulumuzun 15.11.2018 tarih 8 nolu kararı ile aşağıda belirtilen gündemle, 16 Aralık 2018 tarihinde Nihat Danışman Mahallesi 13 Eylül Caddesi Tüzel İş hanı No:2 Kat:4/404 SOMA-MANİSA adresinde bulunan Sendika Genel merkezimiz toplantı salonunda 10.00-17.00 saatleri arası yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 23 Aralık 2018 tarihinde aynı adreste aynı saat’te Sendika Genel Merkez toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiş olup ilgililere ilanen duyurulur.

BAĞIMSIZ MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1) Yoklama ve Açılış
2) Genel Kurul Başkanlık Kurulu (Divan) Seçimi
3) Saygı Duruşu
4) Genel Başkanın Açış Konuşması
5) Konukların Tanıtılması ve Konuşmaları
6) Komisyonların Oluşturulması
b. Tahmini Bütçe Komisyonu
c. Tüzük Değişikliği Komisyonu
d. Genel Kurul Kararları Komisyonu
7) Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Görüşülmesi
9) Kurulların (Genel Yönetim, Kurucular Kurulu) Aklanması -İbra-
10) Tüzük Değişikliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
11) Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
12) Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
13) Genel Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Karara Bağlanması
14) Sendika Organlarına Aday olanların divana müracaatları
15) Adayların Kesinleştirilmesi

16) SEÇİMLER

a) Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri, Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri ve 7 yedek üye
b) Genel Denetim Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye
c) Genel Disiplin Kurulunun 3 Asıl ve 3 Yedek Üye

17) Kapanış